Nowy wpis blogowy: Co dla polskich MŚP oznacza wprowadzenie dyrektywy CSRD?

19.12.2022
Nowy wpis blogowy: Co dla polskich MŚP oznacza wprowadzenie dyrektywy CSRD?

W listopadzie br. została przyjęta przez organy UE Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania gospodarki zrównoważonej, neutralnej klimatycznie są uznawane przez szereg gremiów za konieczne do rozwiązania. Prawodawstwo UE dostosowuje regulacje mające dawać ochronę zasobom naturalnym i ich racjonalnemu wykorzystaniu także w przestrzeni gospodarczej.

Przeczytaj o obowiązkach dla biznesu w zakresie raportowania niefinansowego i terminach ich wejścia w życie.

Zapraszamy do lektury: Co dla polskich MŚP oznacza wprowadzenie dyrektywy CSRD?