KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA MIAST DROGĄ DO SUKCESU

15.12.2017
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA MIAST DROGĄ DO SUKCESU

„Świat osiągnął punkt krytyczny i albo zresetujemy stare struktury, podejścia i modele działalności, albo grozi nam paraliż lub nawet upadek istniejących instytucji” to motto I Konfrontacji Miejskiej realizowanej w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich pn. „Konkurencyjność Gospodarcza Miast Drogą do Sukcesu” zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą w dniu 13.12.2017 r. w Warszawie, w której wzięli udział Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Podczas konferencji przedstawiono koncepcję Miasta jako motoru rozwoju, wpływającego przez swoją gospodarczą kondycję, zamożność, zdolności do przyciągania i zatrudniania wysokiej klasy specjalistów oraz absorbcję nowych technologii na rozwój przedsiębiorczości. Przedstawiono trendy i zależności, o których na co dzień się nie mówi i których się nie zna pomimo ich zdecydowanego wpływu na rozwój polskich miast rozszerzając postrzeganie rzeczywistości w obszarach determinujących gospodarczą konkurencyjność miast. Przeprowadzono dyskusję nt. czym jest miasto, czy jest administracyjnie wyznaczonym obszarem, terytorium zarządzanym przez wspólnotę, korporacją czy też spółdzielnią, szukając najlepszej odpowiedzi dla zdefiniowania miasta jako miejsca realizacji wyzwań rozwojowych. Omówiono wpływ innowacji na nowy kształt miast, pod kątem przygotowania władz miast na możliwości, jakie otwierają się przed nimi w wyniku postępu technicznego, konieczności tworzenia wizji zarówno optymistycznych jak i pesymistycznych dotyczących przyszłości miast. Strategia rozwoju miasta oparta na wartościach: odpowiedzialność, otwartość, dialog społeczny przedstawia z kolei miasto jako silny węzeł w sieci europejskich miast zrywając ze schematyzmem i krótkowzrocznością strategiczną, tworząc nowy wzór do naśladowania. Przedstawiono przykład Barcelony jako miasta sukcesu, organizatora Smart City Expo World Congress 2015, dla którego priorytetem jest zapewnienie równości społecznej, lepszej jakości demokracji i przestrzeni publicznych, a nie przekształcenie się w rynek dla wielkich koncernów informatycznych i telekomunikacyjnych. Na zakończenie konferencji dokonano analizy drogi rozwoju Brukseli jako ciekawego kompendium wiedzy i przestrogi przed własnymi błędami, miasta w którym nie wszystkie działania zakończyły się sukcesem w wyniku splotu złożonych czynników politycznych, historycznych i… przypadku.

Udział w wydarzeniu zapewne przyczyni się do szerszego ujęcia i przygotowywania skutecznej strategii aktywizacji tzw. białych plam, czyli obszarów o najniższym poziomie rozwoju w regionie poprzez zaprojektowanie produktów szytych na miarę potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych.

Przed konferencją przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju spotkali się z Panem Zenonem Kiczką -przewodniczącym Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej.

Rozwój obszarów miejskich to jeden z głównych obszarów działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.