Komunikat: Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktów finansowych o charakterze pożyczkowym wspierających rozwój MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego

14.05.2020
Komunikat: Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktów finansowych o charakterze pożyczkowym wspierających rozwój MŚP  z obszaru województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  informuje, że transmisja online z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktów finansowych o charakterze pożyczkowym wspierających rozwój MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego” odbędzie się 18 maja o godz. 12:00.

Zgodnie z rekomendacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych, transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji
nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Zainteresowanych możliwością śledzenia przebiegu sesji otwarcia ofert zapraszamy do odtworzenia transmisji online.

Transmisja rozpocznie się 18 maja 2020 r. o godzinie 12:00. Możliwość obejrzenia transmisji z sesji otwarcia ofert będzie dostępna w serwisie YouTube na kanale WFR.

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UC4dubwTPKJLvazVQlmxXvog