Druga wizyta WFR w Gruzji z MŚP z Wielkopolski

16.08.2018
Druga wizyta WFR w Gruzji z MŚP z Wielkopolski

Druga wizyta WFR w Gruzji z MŚP z Wielkopolski

W dniach 6 – 10 sierpnia 2018 r. odbyła się druga wizyta WFR w Gruzji z MŚP z Wielkopolski celem dokonania analizy ekonomicznej potencjału inwestycyjnego w Tbilisi i Kutaisi.

Przedstawiciele WFR oraz przedsiębiorcy z branży budowlanej, oświetleniowej i IT spotkali się z: Dyrektorem i jego zastępcami Departamentu Międzynarodowych Ekonomicznych Relacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, władzami miasta Tbilisi, m.in. Kierownikiem Miejskiego Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Wicedyrektorem i Starszym Doradcą Departamentu Promocji Inwestycji w Enterprise Georgia, wydzielonej jednostce Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, Wiceprzewodniczącym Departamentu Dróg w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Wicedyrektorem Sekretariatu Technicznego Departamentu Dróg, Kierownikiem Międzynarodowego Działu Zamówień i Sprawozdawczości Donatorów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury oraz z władzami miasta Kutaisi: Burmistrzem i jego zastępcą, Przewodniczącym Rady Miasta, Kierownikiem Komisji Inwestycyjnej oraz Kierowniczką Działu Stosunków Zagranicznych i Projektów Międzynarodowych.

Podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji przedsiębiorcy z Wielkopolski uzyskali informacje na temat planowanych przetargów, działalności agencji Produkuj w Gruzji i prywatnych fundacji państwowych, specjalnej strategii banków komercyjnych w Gruzji, które ułatwiają dostęp do kredytów dla zagranicznych inwestorów, usług konsultacyjnych oferowanych przez radę ds. porozumień handlowych, zapotrzebowania na specjalistyczne szkolenia dla pracowników zarówno w Gruzji jak i w Polsce oraz chęci usprawnienia obecnego planu dotyczącego wspierania inwestycji w Gruzji. Z dużym entuzjazmem został przyjęty pomysł organizacji wydarzenia Doing business in Georgia w Poznaniu w IV kw. bieżącego roku z udziałem ekspertów gruzińskich z poszczególnych instytucji w których przedstawiciele WFR odbyli spotkania. MSZ Gruzji najprawdopodobniej reprezentować będzie współorganizator wizyty WFR, Pan Giorgi Kobelashvili, Attache Działu Wielostronnej i Regionalnej Współpracy Gospodarczej w Departamencie Międzynarodowych Relacji Gospodarczych, który we współpracy z ambasadą Gruzji w RP udzieli wsparcia w organizacji planowanego wydarzenia. Dyrektor tego departamentu przekazał natomiast informację, iż do ambasady zostały już przekazane oferty inwestycyjne, które MŚP z Polski mogą realizować w Gruzji, m.in. z branży chemicznej, hotelarskiej, turystycznej, budowlanej, wydobywczej czy farmaceutycznej. Przekazał także szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Gruzji, będące w dyspozycji Pionu Ekspansji i Rozwoju WFR. Zatem zapraszamy zainteresowanych MŚP do zapoznania się z materiałami, które nigdzie indziej nie są dostępne!

Na spotkaniu w Enterprise Georgia przekazano informacje nt. możliwości otrzymania ziemi, za symboliczną złotówkę, w przypadku wyceny inwestycyjnej przekraczającej czterokrotność rynkową, możliwości dofinansowania kredytu przez 2 lata przez 1 z 16 banków w Gruzji, istnieniu funduszu partnerskiego z udziałem w wysokości 49% wartości inwestycji, możliwości pomocy w przeszkoleniu pracowników, niskich podatkach i ulgach podatkowych, zwolnieniu z podatków przy zrealizowaniu inwestycji w ramach kampanii promocyjnej, istnieniu podobnej agencji do Enterprise Georgia zajmującej się prawem majątkowym (jednolitym w całej Gruzji), do której należy się zgłosić z wnioskiem w j. gruzińskim o wybraną działkę, na której ma być realizowana inwestycja, przedstawić gwarancję bankową oraz informację, iż jest wykonywana w ramach programu Produkuj w Gruzji, a draft takiego wniosku można otrzymać w Enterprise Georgia. Pion Ekspansji i Rozwoju chętnie udostępni zainteresowanym MŚP przekazany GUIDE TO THE OPENING OF BUSINESS IN GEORGIA oraz prezentację dotyczącą klimatu inwestycyjnego. Zastępca dyrektora poinformował także o nowopowstającym porcie w Anakli i drugim porcie w Kutaisi, które również wymagają rozbudowy infrastrukturalnej.

Podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury omówiono obowiązujące w Gruzji prawo zamówień publicznych. Wszystkie inwestycje muszą być realizowane w ramach przetargów. Wyjątki stosuje się jedynie w przypadku klęsk żywiołowych. Przedsiębiorcy z Wielkopolski otrzymali linki do stron z obecnymi przetargami i zasadami udziału, składania wniosków i terminami rozpatrywania ofert. Obecnie jest do dyspozycja pula 4 mld USD, na inwestycje z omawianych sektorów, w tym między innymi na 800 mln USD w zakresie budowy mostów i tuneli. W najbliższym czasie planuje się budowę odcinka autostrady, w ramach którego ogłoszono już 3 przetargi, a w planowanym czwartym przetargu będzie dużo mostów i tuneli w tym także zakończenie budowy „czerwonego mostu”. Jest ogłoszony jeszcze jeden ważny przetarg na budowa drogi blisko granicy z Rosją – 9 km odcinek, wraz z mostem i tunelem. Dominujące nawierzchnie to: afaltowo-betonowa i cementowo-betonowa. Długość drogi do portu w Anakli wyniesie 18 km, na słabych gruntach, co stanowi duże wyzwanie. Budowa portu jest podzielona na 10 etapów: w pierwszym zostanie zrealizowana budowa drogi dwustrefowej, a następnie będą dodawane kolejne strefy. Wielkie projekty infrastrukturalne w Gruzji są finansowane przez międzynarodowe instytucje, banki, według wskazówek donorów, którzy odpowiadają za 6 dużych projektów. Cztery z nich już są realizowane, a 2 będą w najbliższym czasie ogłaszane w łącznej wysokości 1,5 mld USD, natomiast całkowitej wartości budowy portu z infrastrukturą na razie nie można oszacować, ponieważ inwestycja jest jeszcze w trakcie projektowania. Podczas rozpatrywania ofert czynnikiem decydującym o wyborze wykonawcy nie jest tylko cena, ale również warunki techniczne oraz ciekawa propozycja, a więc bilans 50% cena + 50% propozycja techniczna. W przetargach okres oczekiwania od ogłoszenia do podpisania może wynieść ok. 6 m-cy, przygotowanie propozycji to z kolei od 45-90 dni, w zależności od decyzji donatorów, którzy finansują inwestycje. Ministerstwo gwarantuje także wsparcie w postaci pracownika, który pomoże przejść przez wszystkie procedury przetargowe.

W Urzędzie Miasta Tbilisi zaprezentowano możliwości udziału w dużych projektach obejmujących m.in. budowę autostrady łączącej północ kraju z południem. Miasto obecnie rozstrzyga kwestie jak ma wyglądać nowy system oświetlenia. Rozwiązanie systemowe obejmie nie tylko wymianę żarówek, ale również prawo operowania całym systemem spółce wybranej w przetargu. Inwestycja wyniesie ok. 50 mln lari, a żeby przedstawić skalę, należy wyjaśnić, iż ok. 100 tys. żarówek jest do wymiany w całej stolicy. Miasto nie posiada standardu zewnętrznego oświetlenia. W tej sytuacji, trudno zbudować ogólnooszczędny system, dlatego do końca roku zostanie opracowany standard umożliwiający ogłoszenie przetargu na początku 2019 roku. Inwestor będzie odpowiedzialny za wymianę, mając do dyspozycji 2 źródła zwrotu swoich pieniędzy: miasto płaci 40 mln lari za 10 lat a zwrot kosztów odbędzie się poprzez oszczędzanie.

W mieście Kutaisi, którym przedsiębiorcy są najbardziej zainteresowani ze względu na dogodne położenie omówiono planowane inwestycje budowlane, oświetleniowe i IT. Uzyskano informacje o innych koniecznych inwestycjach np. z branży hotelarskiej i turystycznej, a także o koniecznych eksporcie m.in. produktów spożywczych i meblowych. Przedsiębiorcy mieli także możliwość obejrzenia terenów inwestycyjnych do przekazania bezkosztowo przez miasto Kutaisi, z których jeden okazał się szczególnie interesujący dla przedsiębiorcy z branży budowlanej.

Zarówno przedstawiciele Miasta Tbilisi, jak i Kutaisi oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury wyrazili chęć wsparcia wydarzenia Doing Business in Georgia w Poznaniu, gwarantując udział ekspertów do omówienia planowanych inwestycji w roku 2019, którzy po wydarzeniu wezmą udział w wizytacji wielkopolskich przedsiębiorców w siedzibach ich firm na terenie naszego województwa.

Już teraz wszystkich zainteresowanych MSP z Wielkopolski zapraszamy do udziału w Doing Business in Georgia, a o planowanym programie tego wydarzenia poinformujemy już wkrótce!