Doing Business: Georgia już za nami!

15.02.2019
Doing Business: Georgia już za nami!

„Nasze wzajemne kontakty mają kilkuletnią historię, w ramach której wskazywaliśmy Gruzinom dobre praktyki m.in. w zakresie konstruowania oferty dla obcego odbiorcy. Służyliśmy własnym doświadczeniem i wsparciem ekspertów. Dziś strona gruzińska nadal zgłasza nam wolę współpracy między samorządami – mamy zaproszenie od regionu Imeretia do podjęcia sformalizowanych relacji w postaci porozumienia. Myślę, że to dla Wielkopolski interesująca oferta. Gruzja cały czas się rozwija, przeszła już długą ścieżkę z myślą o dostosowaniu do europejskich standardów, ma dziś bezwizowy ruch swoich obywateli oraz umowę stowarzyszeniową. Warto ją wspierać w tych aspiracjach europejskich i warto też budować dla naszych przedsiębiorstw możliwość kooperacji. Chcemy stworzyć dobre, czyli przede wszystkim bezpieczne mechanizmy dotarcia do gruzińskiego rynku, co jest kluczowe w biznesie” – mówił Marszałek Marek Woźniak otwierając spotkanie zorganizowane przez Wielkopolski Funduszu Rozwoju 12 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Składamy podziękowania naszym znamienitym gruzińskim gościom za przyjazd do Wielkopolski oraz Wam, Szanowni Państwo za uczestnictwo w wydarzeniu pt. „Doing Business: Georgia”.

მადლობას ვუხდით საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობას ვიელკოპოლსკას რეგიონში სტუმრობისთვის და ასევე თქვენ „Doing Business: Georgia” ფორუმში მონაწიელობისთვის.

W tym dniu swoje wystąpienia zaprezentowali poszczególni członkowie gruzińskiej delegacji, w tym Pan Alexander Khvtisiashvili, Wiceminister Spraw Zagranicznych Gruzji, Jego Ekscelencja Pan Ilia Darchiashvili, Ambasador Gruzji w Polsce, Pan Shavlego Tabatadze, Gubernator Regionu Imeretia i Pan Giorgi Chigvaria, Mer Kutaisi. Przedstawicielami z ramienia polskiej administracji rządowej, odpowiedzialnej za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP byli: Pan Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski oraz Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra ds. współpracy samorządowej.

Nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli WFR – Pana Huberta Zobla, Prezesa Zarządu oraz Pani Moniki Gałganek-Napierały, Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju, którzy przedstawili możliwości m.in. w zakresie wsparcia ekspansji zagranicznej oraz podsumowali dwie wizyty gospodarcze do Gruzji zorganizowane przez spółkę.

Podczas otwartej debaty eksperci zachęcali do wejścia na atrakcyjny rynek gruziński; zwrócili również szczególną uwagę na to, jak przygotować się do inwestycji.

Konferencja „Doing Business: Georgia” była głównym wydarzeniem oficjalnej wizyty Wiceministra Spraw Zagranicznych Gruzji wraz z towarzyszącą mu wysokiej rangi delegacją gruzińską zainteresowaną współpracą z wielkopolskimi przedsiębiorcami i samorządem lokalnym.

Dzień pierwszy

W dniu poprzedzającym „Doing Business: Georgia” w Urzędzie Miasta Poznania podpisano list intencyjny, w którym wyrażono wolę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy Kutaisi i Poznaniem. To już dziesięć lat partnerstwa. Swoje podpisy złożyli przedstawiciele miast: Pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania oraz Pan Giorgi Chigvaria, Mer Kutaisi. Odbyło się też spotkanie z Panem Marszałkiem, w którym uczestniczyli: Pan Wiesław Szczepański – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, Prof. Bogumiła Kaniewska, Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prof. Jacek Guliński – Prezes Zarządu Fundacji UAM, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pan Andrzej Łyko – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pan Wojciech Kruk – Prezes Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pan Jacek Silski – Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej i Departamentu Gospodarki UMWW oraz WFR.

W programie wizyty w Wielkopolsce znalazł się także udział III edycji Forum Gospodarczym Budownictwa „Build4Future” na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz spotkanie z Panem Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Panem Przemysławem Trawą, Prezesem Zarządu MTP.

Dzień drugi

Po konferencji „Doing Business: Georgia” delegacja złożyła wieniec na grobie Gruzina służącego od okresu międzywojennego w Wojsku Polskim – podpułkownika Platona Takajszwili, po czym pojechała na targi BUDMA, które osobiście zaprezentowała Pani Elżbieta Roeske, Członek Zarządu MTP.

Dzień trzeci

Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Marcina Zielińskiego goście z Gruzji mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi ambulansami oraz sprzętem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Rozmawiano o potencjalnej współpracy, a szczególnie o specjalistycznych szkoleniach.

Przedstawiciele Enterprise Georgia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji byli w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie powitani zostali przez Prof. Jacka Gulińskiego, Dyrektora PPNT. Zwiedzili serwerownię oraz laboratorium chemiczne, a ich szczególne zainteresowanie wzbudziły badania dotyczące wykrywania włókien azbestu. Poznali też przedsiębiorców z branży IT, których siedziba firmy znajduje się w Parku.

W tym samym dniu, reprezentanci regionu Imeretia i miasta Kutaisi udali się do Krotoszyna, gdzie w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odbyło się spotkanie z Burmistrzem, Panem Franciszkiem Marszałkiem oraz Starostą Krotoszyńskim, Panem Stanisławem Szczotką, w którym uczestniczyły także lokalne media. Wizytowali w krotoszyńskim przedsiębiorstwie z branży budowlanej – u potencjalnego inwestora na gruzińskim rynku.

Przyjazd delegacji jest efektem nawiązanych bardzo dobrych relacji z przedstawicielami gruzińskich władz, zarówno szczebla krajowego jak i lokalnego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju podczas pobytów w ubiegłym roku w Gruzji. Spółka odpowiedzialna była za ułożenie całego programu i koordynację pobytu.

Serdecznie dziękujemy Ambasadzie Gruzji w Polsce, Międzynarodowym Targom Poznańskim, władzom Miasta Poznania, Krotoszyna i Powiatu Krotoszyńskiego, Parkowi Naukowo-Technologicznemu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego oraz firmie Gembiak-Mikstacki Sp.j., bez których ta wizyta nie zakończyłaby się takim sukcesem. Szczególne podziękowania składamy Panu Marszałkowi za możliwość zorganizowania konferencji w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i pomoc przy realizacji tego wydarzenia.