Doing Business: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar

29.11.2018
Doing Business: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar

27 listopada 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju odbyło się czwarte już spotkanie z cyklu wydarzeń biznesowych WFR pt. „Doing Business: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar” poświęcone promocji rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z wymienionymi krajami.

Wydarzenie otworzył Pan Hubert Zobel, Prezes Zarządu WFR, przywołując kilka interesujących faktów dotyczących eksportu, aktywności inwestycyjnej oraz prognoz na najbliższe lata. Następnie głos zabrał Pan Jacek Bogusławski, nowo wybrany Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podkreślając w swoim wystąpieniu potrzebę współpracy, a także ośmielenia przedsiębiorców w decyzjach o rozpoczęciu ekspansji na nowe rynki zagraniczne. W dalszej kolejności Pani Monika Gałganek-Napierała, Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju WFR, omówiła dotychczasowe i planowane na 2019 r. sposoby wsparcia ekspansji zagranicznej wielkopolskich MŚP, a Pan Rafał Głouszek, Kierownik Działu Obsługi Klienta WFR, przedstawił zasady udzielania i parametry Pożyczki Ekspansja – produktu finansowego dedykowanego eksporterom
z Wielkopolski.

Zgromadzeni goście mieli doskonałą okazję, aby dowiedzieć się o uwarunkowaniach gospodarczo-ekonomicznych Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu oraz Kataru bezpośrednio od ekspertów. Pan Piotr Pniejnia-Olszyński, Radca w Departamencie Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazał na perspektywiczne obszary współpracy oraz przedstawił statystyki wymiany handlowej na rynkach blisko-wschodnich, natomiast Pan Antoni Mielniczuk, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, zawarł w swojej prezentacji ważną wskazówkę, mówiącą o tym, że tworzenie jednosektorowych lub wielosektorowych grup firm w przypadku ekspansji na rynki Bliskiego Wschodu skutkuje zmniejszeniem kosztów oraz dywersyfikacją ryzyka. W tej części spotkania swoje wystąpienie mieli również przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: Pani Dominika Klimowicz, Country Manager oraz Pan Radosław Kyc, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Rijadzie, którzy zachęcili do kontaktu i korzystania z usług tworzonego właśnie biura w Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo, w wyemitowanym wideo, informacje o rynku kuwejckim i potencjale biznesowym przekazał Pan Jarosław Al-Abbas, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kuwejcie.

W kolejnym bloku, gdzie przewidziano wystąpienia przedsiębiorców-praktyków, jako pierwszy głos zabrał Pan Abdalla Elkhatib, reprezentujący przedsiębiorstwo BIO-GEN i Q&P, który przedstawił zasady panujące w Arabii Saudyjskiej z punktu widzenia eksportera, a także podkreślił niezwykle istotną rolę arabskiej gościnności i udziału w spotkaniach o charakterze prywatnym sprzyjającym budowaniu dobrych relacji biznesowych. Następnie Pan Wojciech Kruk Jr., reprezentujący markę jubilerską Ania Kruk, opowiedział o wejściu firmy na rynek katarski. Zaznaczył również, jak ważny jest aspekt posiadania miejscowego partnera, mogącego wesprzeć działania związane z wprowadzeniem produktu lub usługi na tamtejszy rynek. Ostatnim z panelistów, w tym bloku tematycznym, był Pan Sebastian Kuśmierek, Prezes Polskiego Klastra Eksportowego i założyciel portalu fursa.pl, przedsiębiorca aktywnie działający w sektorze tzw. turystyki medycznej, która jest jednym z bardziej perspektywicznych obszarów, jeśli chodzi o współpracę z Bliskim Wschodem.

Następnie specyfikę działalności na rynkach Zatoki Perskiej pod kątem barier językowych i administracyjnych przedstawił Pan Marcin Styczyński, były konsul RP w Arabii Saudyjskiej, Jemenie i Omanie. O istotnych niuansach wysyłki towarów drogą morską i lotniczą, pomocnych przy planowaniu działań na rynkach arabskich, opowiedział Pan Adam Moszczyński, Prezes Zarządu Speedway Freight Services (Poland) sp. z o.o. Dopełnieniem przekazywanych informacji było wystąpienie Pana Rafała Michalskiego, Członka Zarządu Polsko-Emirackiej Izby Gospodarczej, który poruszył ciekawy temat Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jako bramy wejścia na rynki Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu czy Kataru.

Moderatorem wydarzenia była Pani Agnieszka Pawłowska, Konsultant ds. Strategii Eksportowej WFR, specjalizująca się m.in. w zarządzaniu eksportem, wprowadzaniu i rozwijaniu produktów na rynkach zagranicznych, budowaniu wizerunku marki oraz marketingu międzynarodowym.

W przerwie pomiędzy blokami panelowymi, przedsiębiorcy chętnie wymieniali się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z ekspertami. Zgromadzeni goście wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w wydarzeniu oraz zainteresowanie analizą kolejnych rynków.

Mając na uwadze powyższe, cykl wydarzeń biznesowych WFR będzie kontynuowany i już 12 grudnia br. odbędzie się „Doing Business: Kanada, Gwatemala, Urugwaj”, a „Doing Business: Georgia” planowany jest na początek 2019 r. Wszystkich zainteresowanych ekspansją zagraniczną serdecznie zapraszamy!