Africa (a variety of possibilities) seminarium 12 kwietnia 2018 r. Wrocław

13.04.2018
Africa (a variety of possibilities) seminarium 12 kwietnia 2018 r. Wrocław

#Africa (a variety of possibilities) seminarium 12 kwietnia 2018 r. Wrocław

12 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyło się seminarium poświęcone specyfice rynków afrykańskich w aspekcie inwestycyjnym i kulturowym.

Gośćmi wydarzenia byli ambasador Senegalu Amadou Dabo oraz sekretarz ambasady Nigerii pani Angye Dankaro. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele instytucji państwowych, izb gospodarczych oraz przedsiębiorcy działający na rynku afrykańskim.

Występujący podczas spotkania prelegenci przybliżyli zebranym działalność w zakresie współpracy polsko- afrykańskiej, wskazali także na potencjał rynków afrykańskich. Uwieńczeniem seminarium były międzykulturowe warsztaty biznesowe.

Spotkanie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.