WEBINAR | Niezbędnik eksportera, czyli o preferencjach i ryzykach prawno-skarbowych

Data
26.03.2024
Godzina
10:00
miejsce
Online
Zapisuję się
WEBINAR | Niezbędnik eksportera, czyli o preferencjach i ryzykach prawno-skarbowych

W ramach cyklu spotkań biznesowych „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie” polecamy tym razem zagadnienia prawne skupione na tematyce celno-podatkowej. Zwrócimy uwagę, jak unikać ważnych problemów w eksporcie, mogących powodować negatywne konsekwencje prawne.

Możecie Państwo odpowiedzieć – mojej firmy to nie dotyczy, mamy sprawdzonych partnerów zagranicznych, albo – nie mieliśmy takich doświadczeń, nas to nie spotka, jeśli działacie na razie tylko na rynku krajowym. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Jednak jak nierzadko pokazuje praktyka nieznajomość kompleksowej regulacji prawnej oraz orzecznictwa może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Warto więc solidnie przygotować się do ekspansji oraz wdrożyć właściwe czynności skutkujące ograniczeniem ryzyk związanych z funkcjonowaniem w eksporcie. 

Zapraszamy na webinar organizowany przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Niezbędnik eksportera, czyli o preferencjach i ryzykach prawno-skarbowych, już 26 marca o godz. 10:00.

Reguły prawa celnego przybliży Dariusz Kowalczyk – emerytowany oficer Służby Celno-Skarbowej z 25-letnim stażem, ekspert w tematach dokonywania odpraw celnych, prowadzenia postępowań celnych i karno-skarbowych. Omówi najczęstsze problemy dotyczące eksportu towarów do krajów trzecich. Kompleksowo przedstawi też otoczenie prawno-formalne tzw. uszlachetniania biernego, które umożliwia wysyłkę produktów unijnych poza UE w celu przetworzenia (montażu, szycia, naprawy, itp.) i powrotnego przywozu towarów przetworzonych szykowanych do sprzedaży.

Paweł Kaźmierczak oraz Piotr Koźmiński – radcowie prawni oraz Michał Isański – adwokat  zwrócą uwagę na podstawowe problemy oraz nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w rozliczaniu eksportu. Jak wynika z doświadczeń, podjęcie działań mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności karno-skarbowej jest typowym następstwem zakwestionowania rozliczeń podatkowych w toku kontroli podatkowej. Prezentacja pozwoli na przedstawienie prawnych narzędzi, które mogą zmniejszyć skutki błędnego rozliczania eksportu.

Ponadto specjaliści przedstawią warunki stosowania preferencji w opodatkowaniu VAT, w tym związane z dokumentacją transakcji eksportowych dotyczącą wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostaną tezy aktualnego orzecznictwa sądowego w zakresie otwartego katalogu dokumentów umożliwiających stosowanie stawki 0% VAT przy eksporcie towarów, a także kwestie realizacji środków dowodowych w toku czynności przed organem Krajowej Administracji Skarbowej w tym zakresie. Omówione zostaną również reguły dokonywania korekt podstawy opodatkowania oraz VAT w transakcjach eksportowych w sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę.

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie.