LINIA FINANSOWA II dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Szanowni Przedsiębiorcy! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wielkopolski Fundusz Rozwoju zawiera kolejne umowy wspierające MŚP z Wielkopolski.

23 sierpnia 2021r., Zarząd WFR podpisał umowy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na Linię Finansową II. Środki WFR stanowią uzupełnienie wkładu własnego WARP do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

Finansowanie udzielone w ramach zawartych umów pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegóły dotyczące finansowania w ramach Linia Finansowa II znajdują się na naszej stronie w zakładce oferta.