Pożyczki dla firm od WFR – kto ma szansę?

16.07.2020
Pożyczki dla firm od WFR – kto ma szansę?

Modernizacja infrastruktury, wdrożenie innowacyjnych technologii czy badania rynku to tylko kilka przykładowych działań, które będą wymagały sporych nakładów finansowych. Mikro, małe i średnie firmy mają często trudności z uzyskaniem kredytu lub dotacji. Alternatywą dla tych form finansowania są preferencyjne pożyczki udzielane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Sprawdźmy kto może uzyskać tego rodzaju pożyczkę, na jakich warunkach oraz na jaki cel można ją przeznaczyć.

Pożyczka dla firm – na co zwrócić uwagę?

Niezależnie od tego, z jakiego źródła finansowania korzystamy, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładnie zapoznać się z konkretnym produktem finansowym.

Elementy, które powinniśmy sprawdzić, to przede wszystkim:

 • Oprocentowanie pożyczki lub kredytu, składające się najczęściej ze stopy bazowej oraz marży. Wysokość marży może zależeć od różnych czynników, na przykład od oceny ryzyka niespłacenia zaciągniętych zobowiązań.
 • Stałe i jednorazowe opłaty związane z danym produktem finansowym.
 • Nawet jeśli sytuacja finansowa firmy jest obecnie dobra, warto sprawdzić, jak wygląda karencja w spłacie zadłużenia. Może się to okazać bardzo pomocne w trudnych dla firmy okresach.
 • Udział własny i zabezpieczenia to kolejna kwestia, którą należy dokładnie zbadać przed skorzystaniem z kredytu czy pożyczki dla firm. Kredyty bankowe na wyższe kwoty wymagają zazwyczaj zabezpieczenia majątkowego lub osobistego.

H2 Pożyczki dla firm od WFR – kto i na co może je dostać?

Pożyczki dla firm z oferty WFR udzielane są w celu realizacji konkretnych projektów, a ich wspólnym mianownikiem jest to, że przeznaczone są dla firm z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego. MŚP to sektor obejmujący kilka kategorii firm:

 • Mikrofirmy – zatrudniające mniej niż 10 pracowników, z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi włącznie.
 • Małe firmy – w których pracuje mniej niż 50 osób, a roczny obrót jest mniejszy niż 10 mln EUR.
 • Średnie firmy – do 250 pracowników, z obrotem rocznym nie przekraczającym 50 mln EUR.

Poniżej znajdziecie informacje na temat tego, jakie firmy mogą starać się o preferencyjne pożyczki w WFR i na co można przeznaczyć środki. Informacje te znajdziecie również na stronie z naszą ofertą: https://www.wfr.org.pl/oferta/.

Warto nadmienić, że większość pożyczek dla firm udzielanych przez WFR pozbawiona jest opłat i prowizji za udzielenie i administrowanie pożyczką, a w przypadku wielu kredytów bankowych musimy się liczyć z tego rodzaju dodatkowymi kosztami.

Pożyczka Regionalna

Pożyczka Regionalna to oferta dla firm, które albo już realizują, albo dopiero mają zamiar przystąpić do realizacji zamówień publicznych w naszym regionie. Realizacja zamówień publicznych to szansa na pozyskanie większych i mniejszych zleceń. Warto monitorować sytuację w regionie i na bieżąco sprawdzać nowe oferty zamówień publicznych. Pożyczka regionalna może być wykorzystana przez Państwa firmę między innymi na takie cele jak:

 • Działania związane ze spełnieniem wymagań finansowych określonych w danym zamówieniu publicznym.
 • Zakup środków trwałych: wyposażenia, narzędzi, materiałów koniecznych do realizacji zamówienia publicznego.
 • Koszty bieżące, w tym wynagrodzenia dla pracowników i różnego rodzaju usługi.

Pożyczka Ekspansja

Z kolei Pożyczka Ekspansja powstała z myślą o wielkopolskich przedsiębiorcach z sektora MŚP, którzy planują zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych i poszukują w tym celu dodatkowego kapitału zarówno inwestycyjnego jak i obrotowego. Można w ten sposób uzyskać od 500 tys. do nawet 10 mln zł, przy długim okresie spłaty pożyczki nawet do 15 lat. Niskie, stałe oprocentowanie oraz brak prowizji i dodatkowych opłat to główne korzyści dla pożyczkobiorcy. Wymagany w przypadku tej pożyczki wkład własny wynosi od 10% do 25% wartości finansowania. Dodatkowym atutem pożyczki w stosunku do kredytów bankowych jest finansowanie brutto, co oznacza, że firma nie musi angażować dodatkowych środków własnych na pokrycie podatku od towarów i usług. Szerokie możliwości wykorzystania pozyskanych w ten sposób środków mogą dotyczyć takich obszarów jak:

 • Badania zagranicznych rynków zbytu oraz działania marketingowe promujące firmę,
  jej usługi lub/i produkty.
 • Modernizacja firmy obejmująca zarówno infrastrukturę produkcyjną, jak i informatyzację przedsiębiorstwa czy też wdrożenie innowacyjnych technologii.
 • Koszty współpracy z pośrednikami ułatwiającymi rozwój na zagranicznych rynkach zbytu.
 • Zakup środków trwałych oraz bieżące koszty funkcjonowania firmy.
 • Inwestycje w kapitał ludzki, na przykład pozyskanie wykwalifikowanych pracowników ze znajomością specyfiki interesującego nas, zagranicznego rynku zbytu.

Pożyczki dystrybuowane przez pośredników finansowych

Pożyczka płynnościowa

Jest produktem finansowym adresowanym do wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy w Wielkopolsce posiadają swoją siedzibę, oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności. Co ważne, oferta dotyczy w szczególności negatywnych następstw wywołanych epidemią COVID-19, skutkiem których nastąpił spadek obrotów / przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wśród istotnych cech charakteryzujących ten  produkt finansowy należy wymienić brak opłat i prowizji oraz możliwość braku oprocentowania dla większości przedsiębiorców. Długi termin zwrotu pożyczki, bo aż 72 miesiące oraz stosunkowo wysoka wartość pożyczki tj. 300 000 PLN to istotne argumenty aby wystąpić o pożyczkę płynnościową.

Pożyczka Ekoenergetyczna

Szukanie efektywnych rozwiązań służących optymalizacji kosztów zużycia prądu, to już nie tylko slogan na potrzebę dyskusji o zielonej energii. Wzrost kosztów tego surowca w ostatnich latach przyczynił się do zwiększenia świadomości wielu przedsiębiorców w obszarze poszukiwań innych tańszych, ekologicznych i nowoczesnych źródeł energii. Również działalność firm w odniesieniu do ich oddziaływania na środowisko naturalne stała się wyzwaniem, wynikającym z ogólnie przyjętych norm np. jakości powietrza czy globalnych standardów produkcji. Temu właśnie ma sprzyjać kolejny produkt finansowy przygotowany przez WFR – jakim jest Pożyczka Ekoenergetyczna. Jej adresatami są wielkopolscy przedsiębiorcy z sektora MŚP. Również w tym przypadku przedsiębiorcy zwolnieni są z opłat i prowizji, a mogą wnioskować o kwotę do 1 000 000 PLN, której maksymalny okres spłaty może wynieść nawet 11 lat.

Pożyczka Hipoteczna

Rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie obrotów z związku z prowadzoną działalnością często wiąże się z koniecznością zakupu nieruchomości, jest to jeden z istotniejszych elementów majątku trwałego każdej firmy. Podstawową cechą Pożyczki Hipotecznej jest zatem jego inwestycyjny charakter, adresatami natomiast są przedsiębiorcy z sektora MŚP na obszarze Wielkopolski. Co ważne, nieruchomość musi być zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego, a jej zakup powiązany z prowadzoną działalnością. Możliwa do uzyskania kwota pożyczki to 1 000 000 PLN przy okresie spłaty aż do 132 miesięcy. Pożyczka Hipoteczna wymaga wkładu własnego, stanowiącego min. 10% wartości nieruchomości. Produkt finansowy wyróżnia się preferencyjnym oprocentowaniem  w stosunku do ofert kredytów bankowych.

Pożyczka Obrotowa

Zatory płatnicze czy brak płynności są niestety częstym elementem biznesowej codzienności, których pewnie niejeden przedsiębiorca raz kiedyś doświadczył.  Podejmując próbę wyjścia naprzeciw tego typu perturbacjom, ale otwierając także możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, powstał produkt finansowy jakim jest właśnie Pożyczka Obrotowa. Jej celem jest finansowanie kapitału obrotowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym podatku od towaru i usług) przez wielkopolskie mikro i małe przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota pożyczki to 400 000 PLN. Wnioskujący o jej udzielenie nie ponosi żadnych kosztów z tytułu prowizji i opłat. Z kolei okres spłaty jest przewidziany na 60 miesięcy, istnieje także możliwość karencji w spłacie kapitału do 9 miesięcy.