Pożyczka EKSPANSJA – co to jest i jak ją uzyskać?

14.04.2020
Pożyczka EKSPANSJA – co to jest i jak ją uzyskać?

Wejście firmy na rynek zagraniczny prawie zawsze wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Pożyczka EKSPANSJA oferowana przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest odpowiedzią na potrzebę wielkopolskich przedsiębiorców, którą jest pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności eksportowej lub rozwój eksportu. Sprawdźmy, czym właściwie jest ta pożyczka , kto może ją otrzymać oraz na jaki dokładnie cel możemy ją przeznaczyć.

Pożyczka dla firm EKSPANSJA – co to takiego?

Pożyczka EKSPANSJA to produkt inwestycyjno-obrotowy dla przedsiębiorstw z obszaru Wielkopolski poszukujących wsparcia finansowego dla projektów umożliwiających ekspansję zagraniczną. Produkt skierowany jest m.in. do firm dla których dostęp do finansowania zewnętrznego jest niemożliwy czy utrudniony, np. z uwagi na brak historii kredytowej, brak zabezpieczeń, zwiększone ryzyko, itd.

Przedsiębiorca w ramach finansowania możne ubiegać się o środki finansowe w wysokości od 500 tys. złotych do nawet 10 mln złotych bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Pożyczkę cechuje: niskie, stałe oprocentowanie – od 2,84% oraz okres spłaty wynoszący 15 lat.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Pożyczka EKSPANSJA skierowana jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa wielkopolskiego. Jakie firmy tworzą sektor MŚP ? Podstawowym wskaźnikiem decydującym o tym, że firma należy do segmentu MŚP, jest liczba zatrudnionych pracowników, która nie może przekraczać 250 osób, ponadto po spełnieniu tego warunku bierze się pod uwagę dane finansowe tzn. roczny obrót przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 50 mln euro, a całkowity bilans musi być mniejszy niż 43 mln euro. Bilans i obrót mogą być stosowane wymiennie – uwzględniając wskaźnik korzystniejszy dla przedsiębiorstwa. (Sektor MŚP szczegółowo opisujemy w osobnym wpisie Lokalne firmy sektora MŚP – jak je wspieramy?)

Następnie przedsiębiorca musi wykazać, że realizuje lub zamierza realizować projekt rozwojowy w województwie wielkopolskim lub posiada siedzibę lub oddział w i stale prowadzi działalność gospodarczą w Wielkopolsce.

Jeżeli firma spełnia wymienione powyżej warunki pozostaje kilka prostych kroków do otrzymania finansowania:

Jak rozwinąć firmę z pożyczką EKSPANSJA?

Środki z Pożyczki Ekspansja pozwolą wielkopolskim przedsiębiorcom wejść na nowe rynki zagraniczne, a także zwiększyć ilość i jakość obecnie eksportowanych towarów, produktów lub usług.

Przedsiębiorca w ramach finansowania może:

  • Rozpocząć działalność eksportową;
  • Zwiększyć dotychczasowy wolumen eksportu;
  • Wprowadzić na dotychczasowy rynek zagraniczny nowy lub ulepszony produkt, usługę lub towar;
  • Wprowadzić na nowy rynek zagraniczny obecny produkt, usługę lub towar;
  • Wprowadzić na nowy rynek zagraniczny nowy lub ulepszony produkt, usługę lub towar.

Środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki umożliwiają realizację zarówno celów obrotowych jak i inwestycyjnych (realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego).

W praktyce daje nam to szeroki wachlarz możliwości np.:

  • Zakup lub dzierżawę nieruchomości, którą mamy zamiar wykorzystać w związku z planami zagranicznej ekspansji;
  • Modernizację infrastruktury firmy, tym również wdrożenie innowacyjnych technologii, usprawnień, zakup patentów, licencji czy pozyskanie know–how;
  • Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, często niezbędnych przy próbie wejścia na rynki zagraniczne;
  • Działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych, w tym również badania nowych, potencjalnych rynków;
  • Zakup wyposażenia, środków trwałych, stworzenie nowej linii produkcyjnej, surowców, zakup środków transportu itd.

Jak widać katalog wydatków, jest bardzo szeroki, a powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości jakie daje przedsiębiorcy ten produkt. Szczegółowe informacje o Pożyczce Ekspansja można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz kontaktując się z pracownikami Działu Obsługi Klienta. Zapewnimy indywidualne i przyjazne podejście, przejrzystą i szybką procedurę aplikowania oraz wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu.