CZAS NA EKSPANSJĘ – KAZACHSTAN – BIZNES W RAMACH EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ

04.09.2020
CZAS NA EKSPANSJĘ – KAZACHSTAN – BIZNES W RAMACH EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ

Czas na Kazachstan? Jak najbardziej tak! To kolejny prezentowany przez nas rynek z potencjałem, o którym tak oto mówi Pani Julia Horodecka, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego
w Nur-Sułtanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:

Kazachstan jest w samym centrum kontynentu Euroazjatyckiego. To ważne ogniwo tranzytowe na Nowym Jedwabnym Szlaku łączące Azję z Europą. Główne atuty kraju to przede wszystkim korzystne położenie geograficzne, a także stabilna sytuacja polityczna i makroekonomiczna. Kazachstan jest najlepiej rozwiniętą oraz najbardziej otwartą na inwestycje i współpracę zagraniczną gospodarką w regionie Azji Centralnej. Ze względu na wielkość rynku i potencjał gospodarczy to świetne miejsce na rozwój biznesu. Współpraca gospodarcza z Kazachstanem zapewnia dostęp do konsumentów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG, tj.: Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Kirgistanu i Armenii), Azji Centralnej oraz Zachodnich Chin.

Polski eksport do Kazachstanu odnotowuje stabilny wzrost, a nasze towary cieszą się dobrą opinią na tamtejszym rynku.

Do perspektywicznych branż można zaliczyć sektor rolno-spożywczy, przemysł maszynowy, maszyny i urządzenia górnicze, a także branżę farmaceutyczną i kosmetyczną. Jeden z przyszłościowych kierunków to przede wszystkim nowoczesne technologie i innowacje, na które jest spore zapotrzebowanie w kraju. Warto także zwrócić uwagę na branżę IT, której rozwój wspiera rządowy program „Cyfrowy Kazachstan”.

Od 11 maja 2020 r. w Kazachstanie przestał obowiązywać Stan Nadzwyczajny, natomiast kraj nadal jest objęty kwarantanną. Rząd już na samym początku pandemii zaproponował szereg rozwiązań wspierających obywateli i biznes. Został opracowany plan przywrócenia wzrostu gospodarczego, który będzie realizowany do końca roku. Dla każdej branży opracowano środki, mające na celu operatywne rozwiązywania aktualnych problemów.

Obecnie polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na działania eksportowe w konkursie Polskie Mosty Technologiczne. W lipcu br. wystartował nabór wniosków na rynki: Kazachstan, Kanada, ZEA, który potrwa do 5 października br. Więcej szczegółów na temat programu można uzyskać na stronie Polskiej Agencji Inwestycji Handlu S.A.: www.paih.gov.pl/pmt. Na stronie PAIH można również znaleźć aktualne informacje rynkowe dotyczące Kazachstanu oraz innych krajów, a także promocji polskich marek na międzynarodowych rynkach.

DESK-RESEARCH_KAZACHSTAN.pdf