Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców – Pomoc finansowa w łagodzeniu ekonomicznych skutków epidemii COVID-19

13.08.2020
Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców – Pomoc finansowa w łagodzeniu ekonomicznych skutków epidemii COVID-19

Pandemia koronawirusa postawiła wiele polskich firm w trudnej sytuacji finansowej. Szacuje się, że ponad połowa polskich przedsiębiorców musiała w ostatnich miesiącach zmierzyć się ze znaczącym spadkiem obrotów. W pomoc przedsiębiorcom zaangażowana jest nie tylko administracja centralna. Szeroki pakiet wsparcia dla przedsiębiorców przygotowały również organy samorządowe. Sprawdźmy, z jakiej pomocy finansowej mogą skorzystać firmy z Wielkopolski.

Pomoc finansowa dla firm – na co mogą liczyć firmy z Wielkopolski

W pomoc przedsiębiorcom z sektora MŚP zaangażowane są nie tylko samorządy wojewódzkie, ale również regionalne fundusze rozwoju. Celem takich funduszy jest szeroko pojęte wspieranie przedsiębiorczości w danym regionie. Misja ta nabiera szczególnego znaczenia w trudnej sytuacji wywołanej przez pandemię koronawirusa. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy między innymi z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. przygotował dla firm z sektora MŚP cały pakiet wsparcia. Celem tej pomocy jest umożliwienie funkcjonowania firm, ochrona miejsc pracy oraz rozwój w trudnych warunkach ekonomicznych spowodowanych pandemią wirusa COVID–19.  O poszczególnych formach wsparcia dla firm możecie przeczytać poniżej.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. swoją aktywność kieruje również poza bezpośredni kontakt z klientem końcowym. Będąc zaangażowanym uczestnikiem działań podejmowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju, którego jesteśmy członkiem, staramy się merytorycznie wspierać kształtowanie polityki gospodarczej i tym samym tworzyć realne rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu.

Pożyczki jako wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Istotną częścią wsparcia dla przedsiębiorców są udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki dla firm. Aktualnie firmy z Wielkopolski mogą skorzystać z kilkunastu różnego rodzaju pożyczek na kwotę od kilku tysięcy złotych do nawet 20 milionów. Tego rodzaju wsparcie finansowe dla firm z sektora MŚP udzielane jest na różne cele. W tym obszarze ciekawym i wyróżniającym się produktem finansowym, jaki został przygotowany przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w celu łagodzenia ekonomicznych skutków pandemii, jest Pożyczka Płynnościowa. Jej maksymalna kwota to 300 000 PLN, a skierowana jest do wielkopolskich przedstawicieli MŚP, którzy wskutek pandemii COVID – 19 utracili część przychodów lub obrotów w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Pożyczka Płynnościowa jest udzielana przez działających w imieniu WFR Pośredników Finansowych (Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – WARP oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie – ARR). Spore zainteresowanie Pożyczką (ponad 750 złożonych wniosków) sprawiło, że pula środków tego wsparcia została powiększona o dodatkowe 36 000 000 PLN, które zostaną odpowiednio rozdysponowane przez dystrybuujących je Pośredników Finansowych. Pełne spektrum informacji dotyczące Pożyczki Płynnościowej dostępne jest pod adresem oferta – pożyczka płynnościowa www.wfr.org.pl/oferta/pozyczka-plynnosciowa/

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż niezmiennie w ofercie bezpośredniego wparcia finansowego WFR znajduje się szeroka gama instrumentów pożyczkowych, z których po dopełnieniu wszelkich procedur, możliwe będzie wsparcie MŚP w zakresie działań inwestycyjnych / obrotowych. Dla firm, które ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest cały czas Pożyczka Regionalna, a dla przedsiębiorców, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć  lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, WFR proponuje Pożyczkę Ekspansja.

Pomoc dla przedsiębiorców – poręczenia

Poręczenia to druga, niezwykle istotna i ważna forma wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców będąca w ofercie WFR. Poręczenia obejmują szeroki katalog transakcji – dzięki tej formie wsparcia można uzyskać zabezpieczenie zobowiązania o charakterze obrotowym, czyli np. faktoring, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czy należyte wykonanie umowy zamówienia publicznego, jak i o charakterze inwestycyjnym, takiego jak leasing finansowy czy kredyt inwestycyjny.

Wsparcie MŚP udzielane jest we współpracy ze wskazanymi poniżej Pośrednikami Finansowymi:

W lipcu w ofercie Spółki pojawił się kolejny produkt „covidowy” – Poręczenie interwencyjne – COVID-19, który stanowi wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Produkt ten, podobnie jak Pożyczka Płynnościowa dystrybuowany jest przez pośrednika finansowego, którym jest wspomniany wcześniej Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.

Kompleksowa informacja dotycząca Poręczeń dostępna pod adresem: https://wsparcie.wielkopolskie.pl/poreczenia/

Dotacje dla firm

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców borykających się ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 obejmuje także nieodpłatną i bezzwrotną pomoc.  Tego rodzaju dofinansowanie udzielane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Firmy z sektora MŚP w ramach tej pomocy mogą sfinansować kapitał obrotowy lub uzyskać dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników. Ważnym elementem tego wsparcia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem, są również dotacje dla małych firm, w tym mikrofirm. Informacje na ten temat dostępne są na stronie https://wsparcie.wielkopolskie.pl/dotacje/

Inne rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców

Poza preferencyjnymi pożyczkami, dotacjami i poręczeniami, przedsiębiorcy z Wielkopolski mogą liczyć również na inne formy wsparcia. Istotną częścią pakietu pomocowego jest wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy. W ramach tej pomocy można sfinansować części kosztów zatrudnienia pracowników.

Jeśli Wasza firma, w tym trudnym okresie boryka się z problemami finansowymi, zachęcamy do odwiedzenia portalu stworzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.wsparcie.wielkopolskie.pl  i zapoznania się z aktualną ofertą pomocy finansowej dla wielkopolskich MŚP.