Nie tylko tarcza antykryzysowa – jak możesz pomóc swojemu biznesowi?

10.07.2020
Nie tylko tarcza antykryzysowa – jak możesz pomóc swojemu biznesowi?

Pandemia COVID–19 i związane z nią ograniczenia stały się jednym z największych wyzwań, z jakim musi zmierzyć się nasza gospodarka. Wiele branż znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, a ze skutkami pandemii możemy borykać się jeszcze przez długi czas. Sprawdźmy, jaką pomoc oferuje w tej sytuacji tak zwana tarcza antykryzysowa oraz czy istnieją alternatywne formy pozyskania dodatkowego finansowania dla firm.

Tarcza antykryzysowa – co to takiego?

Tarcza antykryzysowa to rządowy pakiet, którego zadaniem jest ochrona obywateli i firm przed skutkami pandemii koronawirusa. Na stronach rządowych możemy przeczytać, że na rozwiązania związane z tarczą antykryzysową przeznaczone zostało ponad 300 mld złotych.  Cały pakiet antykryzysowy opiera się na 5 fundamentach:

  • ochronie miejsc pracy,
  • wsparciu finansowym dla przedsiębiorców,
  • ochronie zdrowia,
  • inwestycjach publicznych,
  • ogólnym wzmocnieniu systemu finansowego.

Dziś najbardziej interesuje nas wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i związana z tym ochrona miejsc pracy. Na wsparcie polskich firm przeznaczono środki w wysokości ponad 74 mld zł. Sporo z zaproponowanych przez rząd rozwiązań skierowanych jest do firm z sektora MŚP. Dla przykładu mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników mogą skorzystać z dofinansowania/grantu w wysokości 5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że jest ono bezzwrotne, pod warunkiem, że  firma nie zwolni pracowników przez kolejne 3 miesiące.

Tarcza antykryzysowa a ZUS

Istotnym rozwiązaniem w ramach tarczy antykryzysowej jest również zwolnienie z opłacania składek ZUS. Mikroprzedsiębiorstwa  oraz osoby samozatrudnione mogą uzyskać zwolnienie na okres 3 miesięcy. Zwolnienie to obejmuje nie tylko ubezpieczenie społeczne, ale również Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ze zwolnienia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej mogą skorzystać firmy, które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r., a ich dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą również starać się o tak zwane świadczenie postojowe. Ma ono na celu zrekompensowanie dochodów utraconych w wyniku skutków pandemii koronawirusa. Wniosek o świadczenie postojowe składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych osobiście, listownie lub w formie elektronicznej. Świadczenie może mieć wysokość 1 300 lub 2 080 zł i możemy je uzyskać maksymalnie 3 razy. Warunkiem jest spadek przychodów firmy o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Podobnie jak w przypadku zwolnienia z ZUS, o świadczenie postojowe mogą starać się osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.

Lokalny fundusz pożyczkowy – nie tylko tarcza

Większość rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej pomaga jedynie przetrwać firmie trudne czasy. Co jednak z firmami, które planują w tym okresie większe inwestycje i nie są w stanie sfinansować ich z bieżącej działalności? Jednym ze sposobów pozyskania środków na rozwój jest lokalny fundusz pożyczkowy. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oferuje możliwość uzyskania preferencyjnych pożyczek na firmę dla podmiotów z sektora MŚP z terenu Wielkopolski.

Pożyczka Płynnościowa

To dedykowany produkt finansowy dla firm z sektora MŚP, które wskutek pogorszenia się koniunktury gospodarczej wywołanej przez epidemię COVID-19, potrzebują dłuższego oddechu finansowego aniżeli tymczasowy będący pochodną wsparcia dostępnego w ramach tarczy antykryzysowej. Podpisane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. na przełomie kwietnia i maja br. umowy z pośrednikami finansowymi (Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.  w Koninie) obejmują kwotę 36 000 000 PLN (powiększoną o wkład własny pośredników) wsparcia dla MŚP. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy to 300.000 PLN, a ubiegać się o nią mogą podmioty posiadające swoją siedzibę, oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa wielkopolskiego. Istotnym warunkiem, który trzeba spełnić, wnioskując o Pożyczkę Płynnościową  jest co najmniej 20% spadek obrotów/przychodów w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym w porównaniu do miesiąca poprzedniego w 2020 r. lub 15% w wybranym miesiącu w odniesieniu do 2019 r. odnotowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku z COVID-19.  Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważnym aspektem pożyczki może być długi okres spłaty, który może wynieść  maksymalnie 72 miesiące oraz inne udogodnienia związane z karencją w spłacie kapitału lub odroczeniu spłaty zarówno kapitału jak i odsetek. Pożyczka dla większości pożyczkobiorców nie generuje dodatkowych kosztów z tytułu oprocentowania i opłat administracyjnych. Pożyczka ma na celu finansowanie działalności bieżącej firmy (zwiększenie kapitału obrotowego) jak również finansowanie wydatków w tym zobowiązań wynikających z bieżącej działalności operacyjnej. Pełna i szczegółowa informacja dostępna jest po kliknięciu: https://www.wfr.org.pl/pozyczyka-plynnosciowa-wsparciem-msp-w-dobie-epidemii-covid-19/

Strona internetowa z kompletem informacji dla przedsiębiorców, dotkniętych skutkami epidemii

To przygotowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pakiet finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski, będący uzupełnieniem rządowych programów. Oferta ta obejmuje głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przygotowane przez Samorząd COVID -19.  W system pomocy, oprócz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zaangażowani są pośrednicy finansowi i jednostki współpracujące.

Głównymi obszarami oferowanego wsparcia są:

  • Pożyczki dla przedsiębiorców uwzględniające bieżącą działalność firmy oraz wykorzystanie jej potencjału finansowego i inwestycje;
  • Poręczenia – kredytów, kontraktów i wadiów przetargowych, będące szansą na rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji rynkowej;
  • Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w uzyskaniu dotacji z WRPO;
  • Pozostałe rodzaje wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc dla samozatrudnionych i NGO’s.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne na https://www.wfr.org.pl/uruchomiono-platforme-zawierajaca-komplet-informacji-o-pomocy-dla-przedsiebiorcow-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/

Więcej informacji na temat pożyczek z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju znajdziecie na stronie https://www.wfr.org.pl/oferta/.