Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP – BUK – podsumowanie

25.06.2021
Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP – BUK – podsumowanie

Kolejna konferencja online organizowana w ramach cyklu spotkań „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP” odbyła się przy udziale środowisk gospodarczych reprezentujących gminę Buk w powiecie poznańskim.

Bukowscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się z tematami jakie z pewnością są ściśle związane z ich codziennymi wyzwaniami. W spotkaniu wzięli udział również gospodarze wydarzenia: Paweł Adam – Burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz Wojciech Marcinkiewicz – Prezes Zarządu WFR.

Wśród poruszanych tematów znalazły się: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w perspektywie 2021+, których zarys przedstawił Michał Kurzawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a także możliwości bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu „Firmy Jutra” organizowanego przez Google, za sprawą Karoliny Maj, Doradcy Google. Nie zabrakło oferty wsparcia Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, dobrze wpisującej się w bieżące potrzeby wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którą w imieniu WFR zaprezentowała Monika Łebedyńska.

Również podczas rozpoczynających się wakacji, będziemy obecni w ramach kolejnych spotkań, kontynuując dobry dialog z przedstawicielami JST, postaramy się  przełamać istniejące bariery w dostępie do kapitału dla wielkopolskich MŚP prezentując ofertę WFR adresowaną do tego sektora.