WFR zawarł kolejną umowę wspierającą MŚP z Wielkopolski

15.10.2021
WFR zawarł kolejną umowę wspierającą MŚP z Wielkopolski

14 października Zarząd WFR podpisał umowę z  BMM Sp. z o.o. Finansowanie udzielone w ramach zawartej umowy przeznaczone będzie na realizację celów inwestycyjnych firmy, związanych z rozwojem eksportu.

Pożyczka Ekspansja w szerokim zakresie pozwala sfinansować wszelkie inwestycje przyczyniające się do internacjonalizacji firmy.

WFR dysponuje środkami, które mają charakter środków publicznych. Źródłem pochodzenia zasobów finansowych są zwroty środków unijnych w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA. Mając na uwadze unijne źródło pochodzenia funduszy, określono preferencyjne warunki pozyskania finansowania.

Korzyści płynącą ze wsparcia oferowanego przez Spółkę to przede wszystkim: korzystne warunki finansowania, brak ukrytych kosztów, brak prowizji, brak dodatkowych opłat oraz dogodne i elastyczne formy zabezpieczeń.

Szczegóły dotyczące finansowania w ramach Pożyczka Ekspansja znajdują się na naszej stronie w zakładce oferta.