O WFR

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP. Realizujemy zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Są to środki na rozwój i środki na inwestycje, pochodzące w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pożyczki dla firm wielkopolskich pozostają w zasięgu przedsiębiorców, którzy chcą lub zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego na terenie województwa, jak również podejmują działania w zakresie prowadzenia lub rozwoju działalności eksportowej.

Strukturę właścicielską Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. tworzy jedyny Wspólnik – Województwo Wielkopolskie, posiadające wszystkie udziały w Spółce.

Pracownicy WFR

Zarząd

Wojciech Marcinkiewicz


Prezes Zarządu

Katarzyna Kierzek-Koperska


Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:


Wojciech Kulak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Baumgart – Członek Rady Nadzorczej

Mirosława Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej

Tobiasz Adam Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Sobieski – Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Zawieja – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie wspólników:


Województwo Wielkopolskie