Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską dla Muzeum w Lewkowie

26.08.2021
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską dla Muzeum w Lewkowie

26 sierpnia 2021 r. Wielkopolski Fundusz  Rozwoju sp. z o.o. zawarł z Muzeum w Lewkowie – Zespołem Pałacowo – Parkowym umowę na Pożyczkę Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską.

Celem przyznanej pożyczki jest prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Umowy o dofinansowanie projektu.

Realizowane przez Muzeum przedsięwzięcie wpisuje się w zakres rewitalizacji obszarów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego i będzie miało wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji na wzmocnienie potencjału naszego regionu.