Kolejna Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską WFR podpisana

27.08.2021
Kolejna Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską WFR podpisana

Dzisiaj, 27 sierpnia, zawarliśmy kolejną umowę na Pożyczkę Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską. Zarząd WFR podpisał umowę z Klasztorem Franciszkanów w Poznaniu Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

Celem przyznanej pożyczki jest prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Umowy o dofinansowanie projektu.

Realizowane przez Klasztor przedsięwzięcie  ma na celu przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu.