Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

10.03.2020
Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

6 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się drugie już w tym roku spotkanie informacyjne zorganizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu.

Ideą spotkania było zaprezentowanie wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP aktualnych możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się z ofertą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedstawioną przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Wydarzenie było również doskonałą okazją do promocji produktów finansowych oferowanych przez Spółkę. Przedstawiciel WFR podczas spotkania przedstawił możliwości pozyskania finansowania alternatywnego do kredytów bankowych. Uczestnicy konferencji uzyskali szczegółowe informacje na temat działalności i finansowania udzielanego przez WFR, zwłaszcza dotyczącego wsparcia eksportu tj. Pożyczki Ekspansja oraz Pożyczki Regionalnej dotyczącej finansowania zamówień publicznych.

Przedstawiciel WFR przekazał również informacje na temat wsparcia finansowego MŚP wdrażanego przez Fundusze Pożyczkowe. Omówiono między innymi istotę produktu reporęczenie, poinformowano o planowanych produktach pożyczkowych oraz przybliżono współpracę z Pośrednikami Finansowymi.