Konferencja Impact 21. Byliśmy tam

29.10.2021
Konferencja Impact 21. Byliśmy tam

W dniach 27 i 28 października br., Poznań stał się stolicą wymiany myśli i poglądów za zakresu gospodarki i technologii. Było to najważniejsze wydarzenie tej rangi w Europie środkowo – wschodniej, a obecność ponad 400 wybitnych gości w charakterze mówców i prelegentów jest tego najlepszym dowodem.

Impact 21 zorganizowany w na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, mimo niepewnej sytuacji pandemicznej wzbudził spore zainteresowanie. Kontekst merytoryczny i obecność przedstawicieli największych globalnych firm, polityków szczebla administracji rządowej i samorządowej jak również autorytetów naukowych czy światowej klasy ekspertów, były silnym akcentem, który przyciągnął także dodatkowe grono słuchaczy jacy uczestniczyli w tym wydarzeniu online. Warto wspomnieć w tym miejscu wystąpieniu Hilary Clinton, byłej szefowej amerykańskiej dyplomacji i kandydatki na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Na Impact 21 Wielkopolski Fundusz Rozwoju był reprezentowany przez zarząd w osobach Wojciecha Marcinkiewicza i Katarzyny Kierzek – Koperskiej. Spółka dysponowała także stoiskiem informacyjno-promocyjnym, przy którym zainteresowani mogli uzyskać zarówno materiały promocyjne jak i szczegółowe informacje na temat działalności i produktów finansowych WFR. I chociaż Wielkopolski Fundusz Rozwoju głównie skupia się na wsparciu finansowym udzielanym wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP, to udział w dyskusjach o cyfrowych technologiach przyszłości, transformacji sektora energetycznego, otwartej bankowości, systemie ochrony zdrowia czy szeroko pojętym temacie women empowerment, był i jest dobrym punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi na pytania związane z formami pomocy jaka stosownie do trendów rozwoju gospodarczego może być i będzie przedmiotem działania WFR w przyszłości.

Jednym z obszarów wymiany poglądów w ramach ścieżki tematycznej Urban Next, była dyskusja moderowana pt. „Granice przedsiębiorczości. Jak rozwijać biznes i inicjatywy społeczne za granicą”. Wśród prelegentów, Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu WFR, który wspólnie Krzysztofem Dryndą, Prezesem PAIH oraz Krzysztofem Leniem, Prezesem FRIP, dał impuls do rozmowy o roli instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców.

Nieobecni nie mają głosu… I chociaż ten pogląd bywa często dyskusyjny, to obecność w gronie osobistości i podmiotów, których głos niesie się szerokim echem w wielu aspektach życia gospodarczego, znajduje swoje najlepsze uzasadnienie. Poszukując dobrych perspektyw dla przyszłych wyzwań, staramy się być obecni w miejscach w jakich tworzą się i powstają poglądy, które być może będą stanowić credo dla rozwoju wielkopolskiej (i nie tylko) gospodarki w kolejnych dekadach.