Czechy… Švejk, narty, knedliki, a może coś jeszcze?

06.06.2022
Czechy… Švejk, narty, knedliki, a może coś jeszcze?

„Moja babićka pochaz’i z Chrzanowa” tak kilka ładnych lat temu wybrzmiewał slogan reklamowy dużej kampanii marketingowej. Zachęcał do zakupu, spożycia, ale przede wszystkim odwoływał się do pozytywnych emocji, wynikających z bliskości kulturowej i geograficznej, jakie bez wątpienia są wspólnym atutem Polski i Czech. Idąc krok dalej… warto odpowiedzieć na pytanie, co wynika z tego dla relacji gospodarczych? Dziś… wobec współczesnych wyzwań w skali makro, ale też z perspektywy długich i trwałych więzi ekonomicznych łączących oba kraje.

Cyfry i dane

Według czeskich statystyków, w roku 2020 obroty handlowe Czech z Polską wyniosły 94,36 mld zł (z deficytem ponad 10 mld zł w stosunku do Polski). W tym samym roku Polska zajęła drugie miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Republiki Czeskiej z udziałem 7,5% w całkowitych obrotach towarowych. Z kolei wartość polskich inwestycji bezpośrednich wyniosła w Czechach (dane za rok 2018) 2,4 mld EUR, w tym samym okresie Czesi zainwestowali nad Wisłą 1,8 mld EUR (dane: www.gov.pl/web/czechy/informator-ekonomiczny). Struktura eksportowanych i importowanych towarów wygląda dość podobnie.

We wzajemnej wymianie handlowej prym wiodą: pojazdy i akcesoria motoryzacyjne, stal i żelazo, maszyny oraz urządzenia mechaniczne, meble i inne akcesoria domowe, artykuły z tworzyw sztucznych czy elektronika.  Wartość całkowita polskiego eksportu do Czech wynosi 5,9% wszystkich eksportowanych przez Polskę towarów, w przypadku importu z Republiki Czeskiej wynosi 2,9%(dane: www.kuke.com.pl/rynki-swiatowe/gospodarka-czech).

Współpraca samorządowa

Szczebel niżej nie znaczy gorzej, czy mniej efektywnie. Nie jest przecież tajemnicą, że to właśnie samorządy wykonują najefektywniejszą i najbardziej namacalną pracę w tworzeniu relacji gospodarczych. I to nie tylko z Czechami. Siłą rzeczy odbywa się ona najintensywniej w regionach przygranicznych, ale przecież nie można nie wspomnieć o partnerstwie gmin, czy powiatów (również z Wielkopolski), które kooperują od lat na wielu płaszczyznach życia gospodarczego.

Należy dodać, że wymiar współpracy transgranicznej odbywa się w ramach sześciu euroregionów, a są nimi: Nysa, Glaciens, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy.

Patrząc w przyszłość

Gospodarka czeska oparta jest na eksporcie. Stanowi on 80% czeskiego PKB (dane: www.kuke.com.pl/rynki-swiatowe/gospodarka-czech), a jego filarem jest przemysł motoryzacyjny. Zacieśnianiu współpracy służyć także może działalność polsko – czeskich samorządów gospodarczych. Wśród nich warto wskazać powstałą w 1999 roku Czesko – Polską Izbę Handlową  oraz działający od roku 2008, Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej.

Republika Czeska wydaje się być wiarygodnym partnerem, wartym podejmowania nowych projektów gospodarczych, również z uwagi na fakt niskiego bezrobocia. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Czechach należy do najniższych spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Ponadto Czechy to 11. gospodarka UE pod względem wielkości PKB w parytecie siły nabywczej oraz 49. gospodarka świata (dane: www.pl.wikipedia.org/wiki/Czechy).

Pomysły i inspiracje

Wielkopolski Fundusz Rozwoju, stara się  wspierać wielkopolskich przedsiębiorców, których inspiracją są nie tylko kulinaria czy podróże za naszą południową granicę, lecz chęć lub zamiar rozszerzenia swojej działalność o czeski rynek. Oferta zwrotnych instrumentów finansowych zawiera produkt, który może im to umożliwić. Pożyczka Ekspansja skierowana jest do podmiotów z sektora MŚP działających na terenie Wielkopolski, którzy zamierzają identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru Obsługi Klienta w celu uzyskania niezbędnych odpowiedzi dotyczących parametrów tego produktu.