O gospodarce, wzajemnych relacjach … Polski i Francji, tym razem

21.02.2022
O gospodarce, wzajemnych relacjach … Polski i Francji, tym razem

O gospodarce, wzajemnych relacjach… Polski i Francji, tym razem

Parlez vous français – czy mówisz po francusku? Nie podejmując się próby odpowiedzi na pytanie o poziom znajomości języka francuskiego wśród Polaków, wiemy na pewno, że sformułowanie to kojarzy wielu z nas. Stawiając kolejny krok na gruncie rozważań lingwistycznych, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak bardzo rozumiemy się nawzajem w obszarze wspólnych relacji gospodarczych. I czy tylko mówimy do siebie, czy może jednak także z sobą rozmawiamy.

Kraje, których historia i wzajemne relacje odcisnęły swój ślad w obszarach takich jak kultura, sztuka czy kulinaria, posiadają –  czego opisanie jest zamiarem autorów tego tekstu – solidny fundament w relacjach gospodarczych. Ich implementacją są nie tylko tradycje, ale przede wszystkim bieżące stosunki biznesowe, których doświadczamy na co dzień i to zarówno jako zwykli konsumenci, jak również przedsiębiorcy tworzący obrót handlowy, miejsca pracy, a w konsekwencji koniunkturę gospodarczą. Nie każdy wie, że maksyma „chcieć to móc” (vouloir c’est pouvoir) ma francuskie korzenie, ale skoro i Polacy i Francuzi chcą i mogą skutecznie dbać o wzajemne stosunki gospodarcze, to warto przyjrzeć się im bliżej.

Bilans otwarcia

Zorganizowane w 2020 roku pierwsze Polsko-Francuskie Forum Przemysłu Przyszłości okazało się istotnym wydarzeniem, które pozwoliło nakreślić najważniejsze wyzwania we wzajemnych relacjach. A stało się przy udziale blisko 400 polskich i francuskich firm reprezentujących przemysł, zieloną gospodarkę, MŚP oraz startupy. Podczas jego trwania podpisano deklarację na rzecz czystego powietrza oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. W świetle przybierającej na znaczeniu polityki Europejskiego Zielonego Ładu, ważnym akcentem zorganizowanego forum było podpisane pomiędzy polskimi i francuskimi firmami porozumienie, dotyczące pilotażowego projektu produkcji biometanu z odpadów rolniczych. Jego celem jest zmniejszenie bezpośrednich emisji poprzez optymalizację gospodarki wodorem i dwutlenkiem węgla.

Francja dla krajowych przedsiębiorstw jest rynkiem, który umożliwia rozwój potencjału biznesowego – podkreśla Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. – Brexit spowodował, że właśnie Francja stała się trzecim co do wielkości, po Niemczech i Czechach, rynkiem zbytu towarów z Polski. Urządzenia elektryczne, pojazdy samochodowe i ich części, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne wiodą prym w statystykach polskiego eksportu nad Sekwanę. Rozwija się także sprzedaż usług. Wielkopolskie firmy również w rynku francuskim upatrują szansę, planując strategię rozwoju ekspansji zagranicznej – dodaje K. Kierzek-Koperska.

Republika Francuska należy do grona liderów światowej gospodarki, jej wiodące branże – poszczególne marki są doskonale znane konsumentom – stanowią przetwórstwo surowców i przemysł farmaceutyczny, który jest największym w UE. Silną pozycję na światowym rynku mają koncerny telekomunikacyjne i technologii informacyjnych, branży chemicznej, przemysłu lotniczego, czy kosmicznego. Francja przoduje także w produkcji artykułów luksusowych w postaci odzieży, wyrobów jubilerskich, biżuterii, galanterii skórzanej, kosmetyków. Udział francuskich marek w europejskim rynku motoryzacyjnym wynosi ponad 20%. Z przemysłem samochodowym związanych jest szereg branż, w tym branża oponiarska.

Polska jest dla Francji jednym z wiodących partnerów pod względem obrotów handlowych, z kolei Francja to trzeci największy bezpośredni inwestor zagraniczny w Polsce, a wartość kapitału zainwestowanego w Polsce przez francuskich inwestorów wyniosła pod koniec 2020 roku 17,2 mld euro. Pozostając przy danych statystycznych, warto zauważyć obecność w Polsce ponad 1300 francuskich przedsiębiorstw, które zdaniem przedstawicieli Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, silnie zakorzeniły się w polskiej rzeczywistości biznesowej, tworząc sieć połączeń z lokalnymi dostawcami i partnerami. Ulokowane w Polsce inwestycje francuskie osadzone są głównie w przetwórstwie przemysłowym, handlu pojazdami samochodowymi oraz sektorze energetycznym. Odnosząc się do branż w jakich najchętniej inwestują nad Sekwaną Polacy, należy wymienić budownictwo, przemysł, sektor IT oraz transport. Istotną rolę w rozwoju bilateralnej współpracy odgrywają samorządy gospodarcze, Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce (www.ccifp.pl) oraz Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji (www.ccipf.org), które od ponad 25. lat z powodzeniem tworzą klimat wzajemnych relacji, kojarząc partnerów gospodarczych różnych profesji i branż.

Współpraca samorządowa i jej wielkopolski wątek

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na mocy porozumienia z roku 2005 podpisanego z regionem Bretanii określił dziedziny wzajemnej współpracy. Są to rolnictwo i rozwój wsi, edukacji i szkolenia naukowe, wymiana młodzieży, ochrona środowiska, kultura i dziedzictwo narodowe oraz przede wszystkim gospodarka i innowacje. Działając w tym duchu Wielkopolski Fundusz Rozwoju (dalej WFR), stworzył dla przedsiębiorców z sektora MŚP instrument finansowego wsparcia – pożyczkę Ekspansja dedykowaną celom inwestycyjnym i/lub obrotowym związanym z rozwojem działalności eksportowej.

Dobrym pretekstem do przyjrzenia się bliżej możliwości rozwoju własnej firmy jest organizowane przez WFR w formie konferencji online, spotkanie z cyklu Doing Business in France. Do udziału, w którym serdecznie zapraszamy (link poniżej)

https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/doing-business-in-france/