Zmiany w WRPO 2014+ – przesunięcie ok. 63 mln zł środków unijnych na projekty zdrowotne

01.04.2020
Zmiany w WRPO 2014+ – przesunięcie ok. 63 mln zł środków unijnych na projekty zdrowotne

Wybuch i dynamiczny rozwój epidemii COVID-19 jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. W odpowiedzi na trudną sytuację jednostek opieki zdrowotnej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26 marca 2020 r. decyzję o zmianach w WRPO 2014+, które skutkują natychmiastowym przesunięciem ok. 63 mln zł środków unijnych na projekty zdrowotne:

1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu).

Projekt będzie polegał na zakupie niezbędnego sprzętu oraz/lub przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych w związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie województwa wielkopolskiego, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.

Dofinansowanie z EFS wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu).Projekt obejmuje zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na cele walki z chorobą COVID-19, wynagrodzenie personelu, odczynników i materiałów medycznych, badań, testów oraz innych zakupów bieżących zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez szpitale, placówki lecznicze oraz inne jednostki działające na terenie województwa wielkopolskiego.

Obydwa projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Zakresy projektów określono na podstawie zgłoszonych potrzeb przez podmioty lecznicze. Aktualnie prowadzone są konsultacje z placówkami ochrony zdrowia, mające na celu określenie priorytetowych obszarów wsparcia, w celu zapewnienia największej skuteczności podejmowanych działań.

 

Beneficjentem obydwu projektów (realizowanych w trybie pozakonkursowym) jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast realizatorami będą bezpośrednio placówki medyczne podejmujące działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii wirusa COVID-19.

Obydwa projekty rozpoczną się w kwietniu i czas ich realizacji to koniec 2020 roku.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął również decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego.

O szczegółach przeczytacie Państwo tutaj.