Zaproszenie do współpracy WFR

20.05.2021
Zaproszenie do współpracy WFR

Zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane poręczaniem spłaty pożyczek udzielanych przez WFR.

Udzielamy wsparcia pożyczkowego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego. Obecna oferta wraz z warunkami brzegowymi oferowanych pożyczek dostępna jest tutaj.

Proponujemy współpracę o charakterze nieodpłatnym w oparciu o umowę ramową. W umowie określone zostaną zasady, warunki i tryb udzielania poręczeń oraz zobowiązania obu stron do podjęcia wspólnych działań w wyżej wymienionym zakresie.

W celu nawiązania współpracy bądź uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu.