Zachęcamy do udziału w Warsaw Humanitarian Expo

23.04.2019
Zachęcamy do udziału w Warsaw Humanitarian Expo

Aktywizacja biznesu w ramach akcji humanitarnych na świecie

Warsaw Humanitarian Expo to urządzenia, artykuły medyczne, farmaceutyki, sprzęt medyczny. To również żywność, maszyny rolnicze, ale także usługi IT, oprogramowanie, rozwiązania technologiczne w odnawialnych źródłach energii i nie tylko i nie tylko.

Zachęcamy chętnych do wystawienia się na stoisku indywidualnym podczas Międzynarodowych Targów Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE 2019), które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Polsce i jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Głównym celem WHE jest stworzenie warunków do bezpośredniego spotkania międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych oraz agend ONZ realizujących projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej z producentami, których wyroby i usługi znajdują zastosowanie w poszczególnych projektach pomocowych. Warto dodać, że globalny rynek pomocy humanitarnej wart jest ponad 18 miliardów dolarów rocznie, zaś udział polskich firm w dostawach pomocy humanitarnej wynosi mniej niż 1%. Warsaw Humanitarian Expo będzie niepowtarzalną okazją aby wejść na ten dotąd niezagospodarowany przez nasze firmy rynek.

Warsaw Humanitarian Expo składa się z 4 komponentów:

Konferencja wysokiego szczebla – Responsible Business for Humanitarian Emergencies, która ma na celu promocję koncepcji angażowania się biznesu w pomoc humanitarną i rozwojową.
Warsaw Procurement Forum (WPF) – to zestaw szkoleń i warsztatów na temat jak skutecznie brać udział w przetargach na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji międzynarodowych
Targi – sektory wystawiennicze będą podzielone na strefy: logistyki i komunikacji; medyczną; schronienia; bezpieczeństwa; żywności. Zorganizowana zostanie też strefa agencji: dla organizacji międzynarodowych oraz NGO-sów. Mogą w nich uczestniczyć wystawcy z Polski i zagranicy.
Miasteczko Humanitarne strefa, gdzie NGOsy, studenci i inne zainteresowane podmioty zaprezentują swoje zaangażowanie w pomoc humanitarną i rozwojową, a uczestnicy wykładów, seminariów i warsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat szeroko pojętej problematyki pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Tym, co wyróżnia Warsaw Humanitarian Expo na tle innych wydarzeń tego rodzaju jest możliwość uzyskania pełnego know-how niezbędnego do sprawnego poruszania się po wielomiliardowym rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, a jednocześnie bezpośredniego przedstawienia oferty towarów i usług.

W Warsaw Procurement Forum, stanowiącym część Expo, wezmą udział przedstawiciele organizacji należących do organizacji systemu Narodów Zjednoczonych (takich jak, m.in.: FAO, WHO, UNHCR, UNDP, WFP i wielu innych), Unii Europejskiej, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czy organizacji pozarządowych. W ramach wydarzenia przewidziano możliwość realizacji indywidualnych spotkań B2B/B2G z osobami odpowiedzialnymi za procedury zamówieniowe w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://humanitarianexpo.com

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i realizowane jest wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Partnerami są firma LUBAWA S.A. oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

W załączeniu formularz udziału w targach. Zachęcamy do szybkich zgłoszeń.

Załączniki:

Formularz