Wspieramy internacjonalizację

25.09.2017
Wspieramy internacjonalizację

W ramach prac Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” zostaliśmy zaproszeni przez partnera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, do uczestniczenia w wizycie studyjnej w Reggio Emilia i Bolonii w terminie od 18 do 22 września br.

Projekt COMPETE IN współfinansowany przez program INTERREG EUROPA ma na celu wzmocnienie polityki regionalnej w zakresie wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie powiązań obejmujących cały obszar terytorialny: nie tylko firm, lecz również władz publicznych, uniwersytetów, ośrodków badań i innowacji, stowarzyszeń zawodowych, podmiotów kulturalnych oraz innych stron zainteresowanych procesem internacjonalizacji.

Spotkania z przedstawicielami regionu Emilia-Romagna, konsulatu Republiki Południowej Afryki w Mediolanie, uniwersytetów w Modenie i Reggio Emilia, zespołu ERVET czyli agencji rozwoju gospodarczego regionu Emilia-Romagna, fundacji E35 odpowiedzialnej za międzynarodowe projekty w Reggio Emilia, włoskimi przedsiębiorcami, ponadto wizyta w Tecnopolo di Reggio Emilia, czyli nowym centrum wspierania biznesu, to tylko niektóre punkty bardzo intensywnego programu.

Istnieje znaczny potencjał ekonomiczny dla MŚP z całej Europy chcących działać na rynkach trzecich. Obecnie ich udział to zaledwie 13%. Stąd tak ważna była nasza obecność we Włoszech i zapoznanie się z najnowszymi trendami oraz wyzwaniami w zakresie internacjonalizacji, poznanie instrumentów wspierających internacjonalizację oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocują w przyszłości.