Wizyta w Gruzji w dniach 14-20 czerwca br.

29.06.2018
Wizyta w Gruzji w dniach 14-20 czerwca br.

W dniach od 14 do 20 czerwca br. odbyła się wizyta do Gruzji, zorganizowana przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Organizacja wyjazdu poprzedzona została analizą ekonomiczną i oceną ryzyka inwestycyjnych pod kątem branż reprezentowanych przez zgłaszających zainteresowanie ekspansją tego obszaru MŚP z Wielkopolski oraz sporządzeniem Desk Research nt. Gruzji. Sam pomysł destynacji zrodził się ze zgłoszonych potrzeb eksploracji rynku gruzińskiego przez MSP, zainteresowania eksportem do tego kraju i rozpoznania możliwości gospodarczych Gruzji. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele wielkopolskich przedsiębiorstw reprezentujących branże: budownictwa drogowego, uzdatniania wody, usług ogrodniczych, usług transportowych (krajowych i międzynarodowych), produkcji napojów energetyzujących oraz materiałów budowlanych.

Podczas wyjazdu uczestniczono w wielu merytorycznych spotkaniach, z przedstawicielami najistotniejszych organizacji z punktu widzenia działań ekspansyjnych, mogących realnie wesprzeć wielkopolskich przedsiębiorców w ich działaniach na tym rynku. Delegacja odwiedziła Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji – Departament Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Georgia International Chamber of Commerce, Enterprise Georgia oraz Urzędy Miasta: w Tbilisi i Kutaisi. Dodatkowo WFR umożliwił przeprowadzenie spotkań B2B pomiędzy przedsiębiorcami obu stron, które zaowocowały już konkretnymi, biznesowymi propozycjami.

Reprezentanci WFR wraz z wielkopolskimi przedsiębiorcami spotkali się również z Ambasadorem RP w Gruzji Panem Mariuszem Maszkiewiczem oraz z prof. Marią Filiną Prezes Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „POLONIA”.

Zwieńczeniem wizyty było, zorganizowane przez UE – Georgia Business Council, posiedzenie Okrągłego Stołu, z udziałem delegacji przedsiębiorców z Wielkopolski i Gruzji. Wielkopolska delegacja spotkała się przedstawicielami gruzińskiego sektora biznesowego. Przedstawiciele obu stron rozmawiali o perspektywach pogłębiania więzi biznesowych w Gruzji i zapoznali się z otoczeniem biznesowym w kraju. Jako, że branże firm uczestniczących w wyjeździe zostały odpowiednio dopasowane do zapotrzebowania strony gruzińskiej, oferty prezentowane przez stronę polską cieszyły się dużym zainteresowaniem, a także zostały uznane za innowacyjne. Pozwala to stwierdzić, że perspektywy zaistnienia przedsiębiorców z Wielkopolski na gruzińskim rynku są obiecujące.

Obie strony wyrażały chęć pogłębienia stosunków gospodarczych oraz zadeklarowały nawiązanie współpracy, co stanowić będzie wsparcie dla przedsiębiorstw, chcących wejść ze swoimi produktami lub usługami na ten rynek. W naszej ocenie rynek gruziński i możliwości współpracy z nim, odpowiadają Wielkopolskim Inteligentnym Specjalizacjom, które na następnych etapach kooperacji, będziemy preferować i dążyć do tego, aby w tym obszarze MSP z Wielkopolski byli jak najszerzej reprezentowani.

W związku z powyższym, posiadając solidne podstawy ku temu, WFR planuje rozpropagowanie możliwości współpracy z Gruzją i w konsekwencji tych działań – organizację następnej wizyty zagranicznej w Gruzji wraz z uczestnictwem przedstawicieli firm reprezentujących kolejne branże.

Dodatkowo WFR został zaproszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Gruzji, przy okazji forum w Batumi (Georgia International Maritime Forum 12-14 września), które ma na celu promocję kraju oraz zapoznanie z możliwościami importowo-eksportowymi.