Wizyta Klubu Radców Handlowych przy KIG w Wielkopolsce

18.10.2017
Wizyta Klubu Radców Handlowych przy KIG w Wielkopolsce

W dniu 17 października 2017 r. Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Hubert Zobel oraz Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Agata Świtalska-Krych wzięli udział w spotkaniu Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Wielkopolsce, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Klub Radców Handlowych reprezentowali przedstawiciele: Kanady, Chin, Chorwacji, Republiki Demokratycznej Kongo, Francji, Niemiec, Grecji, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malezji, Maroko, Portugalii, Rosji, Senegalu, RPA oraz Wenezueli.

Prezes Zarządu WFR przedstawił prezentację na temat działalności spółki z naciskiem na planowane działania dotyczące wsparcia MSP z wykorzystaniem zwrotnych mechanizmów finansowych.

Następnie omówił działalność ekspansyjną spółki koncentrującą się m.in. na: kontynuacji działań w ramach kierunków ekspansji i rozwoju wskazanych przez Województwo Wielkopolskie, nawiązywaniu kontaktów i bieżącej współpracy z kontrahentami i partnerami zagranicznymi, w tym z pośrednikami finansowymi lub odbiorcami wsparcia, analizie i wyborze najbardziej odpowiednich rynków zagranicznych, analizie rozwoju rynku, trendów rynkowych oraz ich potencjału i diagnozowanie nowych obszarów do rozwoju wielkopolskich przedsiębiorców, współpracy z instytucjami w ramach międzynarodowych projektów związanych z działalnością Spółki, opracowywaniu i wydawaniu publikacji związanych z ekspansją, w tym informatorów dla inwestorów, udziale w misjach gospodarczych i wizytach studyjnych, bieżącej współpracy z partnerami biznesowymi, poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych dla Spółki, współpracy z władzami regionalnymi w promocji regionu oraz obsłudze kontrahentów zagranicznych, budowie baz danych wpierających ekspansję Spółki, organizacji i udziale w seminariach i konferencjach dla kontrahentów zagranicznych, budowaniu strategii rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego oraz aktywizowaniu tzw. „białych plam” na mapie województwa wielkopolskiego poprzez organizację szkoleń dla bezrobotnych i start up’ów.

Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju nawiązali współpracę z radcami handlowymi celem pozyskania informacji na temat funkcjonujących agencji inwestycji zagranicznych, parków naukowo-technologicznych, centrów innowacyjnych, parków B&R, uniwersyteckich instytucji badawczych, klastrów hi-tech oraz instytucji otoczenia biznesu w reprezentowanych przez radców państwach. Na chwilę obecną chęcią wymiany doświadczeń i wiedzy w powyższym zakresie wykazali się przedstawiciele: Grecji – Radca ds. kontaktów ekonomiczno-komercyjnych, Nicholas Christodoulidis, Senegalu – Radca minister Szef biura ds. ekonomicznych, Diombass Diaw, Francji – Kierownik Działu Cyfryzacji, przemysłu i usług Regionalnej Sekcji Ekonomicznej, Ivan Potier, Demokratycznej Republiki Konga – Pierwszy sekretarz ds. konsularnych, ekonomicznych i administracyjnych, Roger Ngimbi Di Makwala, RPA – Radca handlowy Chris Botha oraz Chin – radca ds. ekonomiczno-komercyjnych Liu Lijuan i Attache, Yuanzheng Xiang

Spotkanie zaowocowało również zacieśnieniem współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji wspólnych wyjazdów gospodarczych celem oceny ryzyk inwestycyjnych w wybranych obszarach ekspansji zagranicznej.