WIELKOPOLSKIE INWESTYCJE W MALANJE I HUILA

16.11.2017
WIELKOPOLSKIE INWESTYCJE W MALANJE I HUILA

WIELKOPOLSKIE INWESTYCJE W MALANJE I HUILA

W dniach 4 – 12 listopada 2017 r. wielkopolska delegacja złożona z 2 przedstawicieli z WFR sp. z o.o., Dyrektora Generalnego Leszka Wojtasiaka i Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Agaty Świtalskiej-Krych oraz z przedstawicieli wielkopolskich inwestorów odbyła wizytę gospodarczą w trzech angolskich prowincjach: Luanda, Malanje i Huila.

Celem wizyty w Malanje było dokonanie oceny, zaproponowanego przez Ministerstwo Rolnictwa podczas poprzedniego wyjazdu, w nieodwiedzanej do tej pory przez polskich inwestorów prowincji, terenu przeznaczonego pod budowę farmy rolnej, ustalenie jakiego rodzaju uprawy miałyby być prowadzone na specyficznym podłożu, w najżyźniejszym obszarze kraju, rozpatrzenie możliwości współpracy ze strefą inwestycyjną – POLO AGRO-INDUSTRIAL DE CAPANDA (PAC), którą zawiaduje SODEPAC – organizacja z kapitałem publicznym, powołana jako agencja promocji inwestycji publicznych i prywatnych oraz omówienie szczegółowych potrzeb inwestycyjnych prowincji Malanje z gubernatorem Norberto Fernandes dos Santes oraz wicegubernatorami Panem Domingos Manuel Eduardo ds. ekonomicznych i Panem Gabrielem Pontes ds. zdrowia, z naciskiem na naprawę obecnych i budowę nowych dróg asfaltowych oraz budowę fabryki leków.

W Luandzie natomiast odbyto serię spotkań z nowo wybranymi przedstawicielami władz m.in. w ministerstwach: przemysłu, budowy, zdrowia i rolnictwa, podczas których otrzymano informacje, iż sposób na prowadzenie, realizację i rozliczanie inwestycji zagranicznych uległ znaczącym zmianom. Nawiązano kontakt ze specjalnie dedykowanymi pod inwestycje zagraniczne z różnych branż jednostkami technicznymi m.in. ds. planowania, inwestycji prywatnych, handlu i ewaluacji celem otrzymania niezbędnych informacji takich jak rodzaj i ilości najbardziej potrzebnych leków do produkcji w zaproponowanej w projekcie inwestycyjnym fabryce medykamentów.

Celem ponownej wizyty w Prowincji Huila było uszczegółowienie zasad udostępniania powierzchni szpitala rejonowego w Lubango przeznaczonego pod uruchomienie stacji dializ, a także fotograficzne udokumentowanie lokalizacji i infrastruktury powyższej części Hospital Central celem przekazania wielkopolskiemu inwestorowi do sporządzenia bardziej szczegółowego projektu przedsięwzięcia. Delegacja wzięła także udział w spotkaniach z nową wicegubernator ds. ekonomicznych celem podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy WFR sp. z o.o., a Prowincją Huila oraz odwiedziła gubernatora Huila w jego rezydencji. Przedstawiciele WFR sp. z o.o. udzielili szeregu wywiadów dla stacji radiowych i telewizyjnych co zaowocowało nagłośnieniem tematu wielkopolskich inwestycji w innych prowincjach Angoli oraz w skali całego kraju.

Ustalenia końcowe dotyczyły przekazania mapy piętra szpitala w Lubango, przeznaczonego pod budowę stacji dializ, a także wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących poszczególnych inwestycji do specjalnie dedykowanych jednostek technicznych celem uzyskania dokładnych informacji o formie i maksymalnej możliwej wartości inwestycji oraz przekazania informacji z ministerstwa budownictwa o rodzaju dokumentów, ich formie, ilości, opłacie i miejscu złożenia projektów inwestycyjnych, które przedstawiamy tutaj.