Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. zo.o. partnerem „Dyplomatycznego otwarcia roku 2018” – udział w wydarzeniu

19.01.2018
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. zo.o. partnerem „Dyplomatycznego otwarcia roku 2018” – udział w wydarzeniu

Dyplomatyczne otwarcie roku

W dniu 18 stycznia 2018 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie miało miejsce „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018” – uroczyste spotkanie noworoczne organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, którego partnerem był Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Wydarzenie prowadził i moderował Pan Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG. Po przywitaniu gości przez Pana Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, swoje wystąpienia mieli przedstawiciele administracji rządowej i państwowej. Jako pierwsza głos zabrała Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która podczas spotkania reprezentowała Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. W dalszej kolejności zaproszeni goście mogli wysłuchać wystąpień: Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Pana Konrada Szymańskiego, Sekretarza Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Pani Ireny Szewińskiej, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kolejny punkt wydarzenia stanowiły wystąpienia głównych partnerów „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018”.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się część networkingowa, która była doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów oraz prowadzenia rozmów między reprezentantami placówek zagranicznych w Polsce z przedstawicielami administracji rządowej, organizacjami otoczenia biznesu, izbami oraz przedsiębiorcami.

Nawiązane podczas spotkania kontakty zapewne przyczynią się do szerszej realizacji planów Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w jego polityce produktowej.