Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

13.07.2020
Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

W styczniu 2020 r. z inicjatywy sześciu największych regionalnych funduszy rozwoju, w tym Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., zostało utworzone Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie regionów w Polsce poprzez tworzenie trwałego mechanizmu finansowania ich rozwoju.

Stowarzyszenie stawia sobie wiele ambitnych zadań: podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów, udział w pracach legislacyjnych przyczyniających się do rozwoju finansowania zwrotnego w Polsce dedykowanego możliwie szerokiemu gronu odbiorców, w tym sektorowi MŚP, wspieranie przedsiębiorczości, czy współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i finansowymi.

Główną przesłanką, którą kierowali się członkowie-założyciele Stowarzyszenia było umożliwienie przyczyniania się do rozwoju regionalnego przez wypełnianie istniejących luk nie tylko poprzez wyznaczanie obszarów interwencji w oparciu o stosowne analizy, ale także poprzez budowanie partnerstw i platform współpracy. Przynależność do Stowarzyszenia postrzegana jest jako szansa na wzmocnienie pozycji Regionalnych Funduszy Rozwoju. Istotną zaletą Stowarzyszania jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Regionalnymi Funduszami Rozwoju, w celu usprawnienia wymiany doświadczeń i dzielenie się posiadaną wiedzą.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju od samego powstania stawia na dialog i kooperację, stąd współpracuje z różnymi podmiotami: przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, czy przedsiębiorcami. Jako członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju Spółka będzie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań systemowych mających na celu tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju województwa wielkopolskiego.

O podejmowanych w ramach Stowarzyszenia działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Stowarzyszenia https://osrfr.org/, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia i jego członków.