Wielkopolski biznes: kierunek Azja

12.02.2020
Wielkopolski biznes: kierunek Azja

W ramach przedsięwzięcia „Wielkopolski biznes: kierunek Azja” Wielkopolski Fundusz Rozwoju został zaproszony do udziału w inicjującym ten projekt wyjeździe do Kambodży w dniach 17-25 stycznia 2020 r. Delegacji przewodniczył Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a uczestnikami byli: Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Andrzej Łyko, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji w Poznaniu, Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady 30, Profesor Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pani Beata Joanna Łozińska, Dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW oraz Pan Hubert Zobel, Prezes Zarządu WFR.

Celem wizyty było m.in. nawiązanie kontaktów z najważniejszymi biznesowymi organizacjami w Kambodży, aby umożliwić wielkopolskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną na tym perspektywicznym rynku oraz pozyskać potencjalnych pracowników z Azji.

Państwa wchodzące w skład Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), w tym Kambodża, są rynkami wschodzącymi, w których następuje szybki przyrost liczby ludności. Dziesięć krajów należących do ASEAN zamieszkuje 650 mln osób, a PKB przekracza 2,8 bln dolarów, co czyni ASEAN szóstą pod względem wielkości gospodarką na świecie. Co ważne, Unia Europejska jest drugim co do wielkości partnerem handlowym, po Chinach.

Kambodża położona jest w południowo-zachodniej części Półwyspu Indochińskiego, na którym leżą także Wietnam, Tajlandia i Laos, a taka lokalizacja daje duże możliwości związane z wymianą handlową pomiędzy tymi krajami, co oznacza potencjał inwestycyjny dla wielkopolskich firm.

W czasie wizyty podpisane zostały porozumienia pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji z siedzibą w Poznaniu oraz Izbami Handlowymi: Siem Reap-Oddar Meanchey i Battambang. O korzyściach z tego tytułu, ale też szansach inwestycyjnych i możliwościach współpracy dowiedzieć się będzie można na konferencji współorganizowanej przez WFR. Konkretną datę spotkania podamy w terminie późniejszym, gdyż jest uwarunkowana m.in. przylotem przedstawiciela Ministerstwa Handlu. W stolicy delegacja została bowiem przyjęta przez Panią Kamrang Tekreth, Sekretarz Stanu Ministerstwa Handlu Królestwa Kambodży, która wyraziła wolę wysłania reprezentanta na seminarium dotyczące rynków ASEAN organizowane w Wielkopolsce.