WFR uczestnikiem warsztatów z testowania prototypów instrumentów wsparcia MŚP

18.06.2018
WFR uczestnikiem warsztatów z testowania prototypów instrumentów wsparcia MŚP

W dniu 6 czerwca 2018 roku przedstawiciel Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju uczestniczył w 5 warsztacie Regionalnej Grupy Interesariuszy (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, urzędnicy) organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podczas którego przygotowane zostały prototypy alfa instrumentów wsparcia dla firm.

Dotychczas projektowane były rozwiązania, które pozwolą skutecznie wspierać start up’y, jak również dojrzałe firmy z potencjałem innowacyjnym, bazując na zidentyfikowanych problemach oraz inspirując się dobrymi praktykami z instytucji w Europie. W efekcie udało się stworzyć prototypy pre-alfa czyli zarysy koncepcji programów wsparcia, które mają pomagać firmom dojrzałym efektywnie wdrażać innowacje, start up’om zdobywać umiejętności potrzebne do udanego wprowadzenia produktu na rynek, natomiast instytucjom otoczenia biznesu rozwijać kompetencje doradców i portfolio usług dla wielkopolskich firm.

Praca warsztatowa okazała się bardzo efektywna i zaowocowała dopracowaniem koncepcji pod kątem użyteczności dla odbiorcy końcowego. Kolejnym krokiem będzie opracowanie wstępnego planu działań umożliwiającego realizację koncepcji lub ich elementów we współpracy z instytucją wdrażającą oraz partnerami projektu z różnych regionów Europy.

Udział w warsztatach przedstawiciela WFR stwarza możliwość lepszego dostosowania oferty produktów finansowych spółki kierowanych do wielkopolskich przedsiębiorców.