WFR na Warsaw Humanitarian Expo

25.06.2019
WFR na Warsaw Humanitarian Expo

W dniach 11-13 czerwca przedstawiciele WFR na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych uczestniczyli w Warsaw Humanitarian Expo zorganizowanym w Nadarzynie. Tematem przewodnim Expo, będącego jednocześnie największymi targami tego typu w Europie była aktywizacja biznesu w ramach akcji humanitarnych na świecie.

Wydarzenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na niezagospodarowany potencjał globalnego rynku pomocy humanitarnej, szacowanego na kwotę powyżej 18 miliardów USD rocznie, w którym udział przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest symboliczny, a w przypadku polskich firm nie przekracza 1%. Dlatego też była to wyjątkowa szansa dla rodzimych przedsiębiorstw na zdobycie kontaktów, umożliwiających osiągnięcie jak najbardziej znaczącej pozycji na rynku pomocy humanitarnej.

Spółka dysponowała stoiskiem informacyjno-promocyjnym zlokalizowanym w strefie agencji rządowych, przy którym zainteresowani mogli uzyskać zarówno materiały promocyjne jak i wszelkie szczegółowe informacje na temat działalności i finansowania udzielanego przez WFR.

Wydarzenie było doskonałą okazją do promocji produktów finansowych oferowanych przez Spółkę. Pracownicy WFR przedstawili możliwości pozyskania finansowania alternatywnego do kredytowania w bankach. Expo było również okazją do rozpoznania możliwości współpracy oraz zebrania cennych kontaktów od przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, którzy licznie przybyli do Nadarzyna. Stoisko WFR cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony przedsiębiorców, ale również obecnych na targach przedstawicieli jednostek rządowych. Odwiedził je m.in. Pan Christian Saunders, Asystent Sekretarza Generalnego ds. Łańcucha Dostaw ONZ.

Dodatkowo w trakcie Warsaw Humanitarian Expo reprezentacja WFR przedstawiła prezentację o tematyce dotyczącej różnic kulturowych w kontaktach biznesowych, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Wśród osób obecnych na prezentacji rozlosowano książki prof. Jerzego Schroedera o etykiecie w biznesie – nasze wspólne dzieło wydane z Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji.