WFR na uroczystym otwarciu VR Inkubatora w Fałkowie

28.09.2021
WFR na uroczystym otwarciu VR Inkubatora w Fałkowie

W piątek, 24 września 2021 roku Zarząd WFR wraz z pozostałymi gośćmi uczestniczył w uroczystości otwarcia VR Inkubatora w Fałkowie.

Projekt „VR Inkubator – zaprojektuj swój biznes” to wspólne przedsięwzięcie DC Centrum sp. z o.o. oraz MTD Consulting Marcin Król w ramach dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Inkubator ma z założenia wywierać wpływ na rozwój przedsiębiorczego klimatu lokalnego rynku, przyczyniając się do wzmocnienia regionalnej gospodarki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego biznesu, parlamentarzyści i samorządowcy m.in.: Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński, Pan Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Łubowo.