WFR na I Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym

20.09.2018
WFR na I Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym

W dniach 17 i 18 września br. przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju wzięli udział w I Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym, który pierwszego dnia odbył się w Poznaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a drugiego dnia w Pile w siedzibie firmy DPS Gabionen sp. z o.o. na terenie Pomorskiej SSE – Podstrefa Piła. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców, a jego celem było wypracowanie wspólnych rekomendacji oraz nawiązanie dyskusji na temat konkurencyjnego i innowacyjnego rozwoju wielkopolskiej gospodarki.

Podczas obu dni trwania Kongresu wystąpili doświadczeni specjaliści, będący prelegentami na najważniejszych lokalnych i ogólnokrajowych wydarzeniach gospodarczych, jednocześnie będący osobami odpowiedzialnymi za budowanie regionalnych strategii rozwoju oraz współpracę podmiotów funkcjonujących w obrębie lokalnych rynków. Istotą programu Kongresu było wskazanie obszarów, w których wspólne działania przyniosą pozytywne rezultaty, nie tylko dla przedsiębiorców działających w danym regionie, lecz także całych społeczności lokalnych.

Wydarzenie w znaczącym stopniu przyczyni się do przygotowania praktycznych rekomendacji w każdym z poruszonych obszarów tematycznych, które podczas konferencji w Poznaniu usystematyzowano w następujących panelach: Rozwój gospodarczy Wielkopolski – wyzwania, Rynek pracy, Ekspansja. W Pile natomiast pogrupowano tematy w następujące panele: Rozwój gospodarczy Wielkopolski – wyzwania, Inicjatywy lokalne, Rynek pracy.

Prelegentem z ramienia WFR był Dyrektor Generalny Leszek Wojtasiak, który zasiadł w gronie specjalistów w obszarze tematycznym Ekspansja.

Tematyka ww. paneli to odzwierciedlenie realnych potrzeb zgłaszanych przez wielkopolskich przedsiębiorców. Wystąpienia i dyskusje poświęcone zostały korzyściom, wyzwaniom i możliwościom stojącym przed lokalnymi firmami oraz poruszono tematy związane z warunkami wzrostu subregionu pilskiego.

Inicjatorem spotkania jest Wielkopolska Rada Trzydziestu powołana przy Samorządzie Województwa Wielkopolskiego, w której skład wchodzi 30 przedstawicieli organizacji gospodarczych z Wielkopolski.

Wydarzenie było również bardzo dobrą okazją do zapoznania uczestników z działaniami w zakresie ekspansji zagranicznej WFR oraz ofertą produktową skierowaną do wielkopolskich przedsiębiorców.