WFR gościem Rady Gospodarczej Powiatu Gostyńskiego

05.06.2018
WFR gościem Rady Gospodarczej Powiatu Gostyńskiego

W dniu 23 maja br. na zaproszenie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego przedstawiciele WFR uczestniczyli w spotkaniu Rady Gospodarczej Powiatu Gostyńskiego.

Spotkanie otworzył Starosta Gostyński Pan Robert Marcinkowski wyjaśniając jak ważna jest płaszczyzna współpracy w ramach funkcjonującej Rady Gospodarczej skupiającej przedsiębiorców
i pracodawców, aktywnych w kwestii szerokorozumianego biznesu.

Przewodniczący Rady Gospodarczej Pan Józef Konarczak odczytał agendę, w której oprócz wystąpień WFR nt. pożyczki regionalnej i pożyczki ekspansja – instrumentów finansowych oraz analizy rynków międzynarodowych i wizyt zagranicznych pojawiło się wystąpienie m.in. dotyczące zmian w ochronie danych osobowych w 2018 r. Moderatorem wydarzenia był Prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Krzysztof Marzec.

Po prezentacjach przedstawicieli WFR przedsiębiorcy pytali o sukcesy firm z Wielkopolski w działalności ekspansyjnej oraz o wymagane zabezpieczenia dla pożyczki Ekspansja, jak również o rolę spółki
w eksporcie do państw UE, wykazując zainteresowanie Francją i Niemcami. Do tych ostatnich Stowarzyszenie organizuje misję gospodarczą we wrześniu br. do powiatu Augusburg. Wyjaśniono, iż spółka zapewnia pomoc merytoryczną, natomiast pożyczka Ekspansja jest dedykowana firmom planującym lub już prowadzącym działalność ekspansyjną na rynkach wschodzących z uwagi na przeznaczenie środków publicznych, którymi dysponuje spółka na inne cele niż środki unijne w ramach Inicjatywy Jeremie i Inicjatywy Jessica, aby uniknąć konkurowania wewnątrzregionalnego.

W spotkaniu wzięły udział firmy z różnych branż m.in. drzewnej, technologii dla nowoczesnego rolnictwa i meblarskiej oraz przedstawiciele władz samorządowych: Kierownik Biura Promocji
i Rozwoju Powiatu, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, a także Burmistrz Pogorzeli.

Przedsiębiorcy wyrazili zainteresowanie udziałem w wizycie zagranicznej do Gruzji w dniach 14 – 20 czerwca br. organizowanej przez WFR. Ze względu na duże zainteresowanie produktami spółki, nie jest wykluczone kolejne spotkanie w powiecie gostyńskim.