V edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw

19.10.2018
V edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw

W dniu 10 października 2018 r. Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego/ Pożyczkowego WFR Jacek Rzeszczak, uczestniczył w V Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw w Brukseli. Celem wizyty było poznanie problemów, z którymi borykają się firmy europejskie. Na kongresie debatowano na temat konieczności edukacji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zwracano też uwagę na możliwości, jakie przedsiębiorstwom europejskim dają umowy regulujące „wolny handel”, podpisywane pomiędzy Unią Europejską a poszczególnymi państwami oraz określono oczekiwania przedsiębiorców względem działań podejmowanych przez UE.

Wydarzenie zgromadziło ponad 700 przedsiębiorców z 35 krajów. Głosowano podczas trzech sesji tematycznych w obecności przedstawicieli instytucjonalnych wysokiego szczebla, w tym przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, Komisarza ds. Handlu Cecilii Malmström, Głównego Negocjatora ds. Brexitu Michela Barniera oraz Głównego doradcy austriackiej prezydencji w UE Andrä Rupprechtera.

Prezes Eurochambres – Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu – Christoph Leitl, podkreślał, że „Wydarzenie pokazało, że biznes jest otwarty na UE, ale UE musi być otwarta na biznes! Jako przedsiębiorcy chcemy solidnego jednolitego rynku, siły zewnętrznej, stabilnej gospodarki i wykwalifikowanej siły roboczej. UE jest częścią rozwiązania tych problemów, a nie częścią problemu, ale odniesie sukces tylko wtedy, gdy jej polityka będzie odzwierciedlała potrzeby przedsiębiorców”.

Warto dodać, że polska delegacja miała też możliwość spotkania z Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego profesorem Bogusławem Liberadzkim. Rozmawiano głównie o rozwoju europejskich
i polskich MŚP. Zorganizowano ponadto networking z delegacją turecką w brukselskiej siedzibie TOBB – tureckim odpowiednikiem KIG.

Serdecznie dziękujemy Krajowej Izbie Gospodarczej za umożliwienie nam wzięcia udziału w tym tak ważnym wydarzeniu. Udział w V edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw daje szersze spojrzenie na problemy, z którymi borykają się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, dzięki czemu może przyczynić się do jeszcze lepszego dopasowania oferty WFR dla potencjalnych odbiorców.