UDZIAŁ WFR W KONFERENCJI „INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA”

18.03.2019
UDZIAŁ WFR W KONFERENCJI „INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA”

15 marca 2019 r. przedstawiciele WFR wzięli udział w zorganizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski konferencji pt.: „Inwestycje samorządowe – nowe wyzwania”.

Konferencję otworzył Pan Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Pan Jacek Gursz.

Konferencja miała na celu przybliżyć ideę PPP i możliwości wykorzystania tego modelu m.in. przy projektach wodno-kanalizacyjnych, modernizacji infrastruktury oświetleniowej, termomodernizacji i efektywności energetycznej obiektów publicznych.

Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Pan Hubert Zobel zaprezentował aktualną ofertę produktów WFR (Pożyczka Regionalna oraz Pożyczka Ekspansja) oraz planowane do wdrożenia w najbliższym czasie kolejne produkty: Pożyczka Lokalna, Pożyczka Obrotowa i Pożyczka Hipoteczna.

Wydarzenie było doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń.