UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM FORUM PPP W PŁOCKU

04.12.2017
UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM FORUM PPP W PŁOCKU

W dniach 29-30 listopada 2017 r. przedstawiciele WFR sp. z o.o. uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Płock 2017. Udział w spotkaniu był doskonałą okazją do rozszerzenia wiedzy na temat rozwoju rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, a także nawiązania kontaktów z partnerami publicznymi, prywatnymi oraz przedstawicielami instytucji zaangażowanych we współpracę w formule PPP.

Forum zostało zorganizowane w układzie dwóch równoległych sesji – konferencyjnej i warsztatowej. W trakcie części konferencyjnej przedstawiciele sektora publicznego dzielili się swoimi doświadczeniami z etapu planowania projektów oraz przygotowania i realizacji postępowań o wybór partnera prywatnego. Dodatkowo przedstawili efekty realizacji prowadzonych i zakończonych inwestycji. Uczestnicy Forum pozyskali wiedzę na temat sposobów i warunków finansowania projektów PPP oraz aspektów prawnych przygotowania, finansowania i realizacji tego typu przedsięwzięć. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przedstawił politykę rządu w zakresie wspierania inicjatyw PPP, w tym planowane zmiany legislacyjne. Część warsztatowa koncentrowała swą uwagę na praktycznych doświadczeniach partnerów prywatnych, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji PPP, a także zarządzania obiektami w wielu branżach gospodarki. Wizyta w Płocku była również szansą do zapoznania się zarówno z dobrymi, jak i złymi praktykami w poszczególnych sektorach gospodarki. PPP znajduje się w sferze zainteresowań WFR sp. z o.o. ze względu na plany dotyczące uruchomienia dedykowanego instrumentu wsparcia partnerów prywatnych.

Przedstawiciele WFR sp. z o.o. podczas Forum zacieśnili współpracę z reprezentantami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nawiązali kontakty z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami prywatnymi.