Udział w dorocznej naradzie Ambasadorów RP w Natolinie

11.09.2017
Udział w dorocznej naradzie Ambasadorów RP w Natolinie

W dniu 8 września 2017 r. w siedzibie Kolegium Europejskim w Natolinie w ramach dorocznej narady Ambasadorów RP odbyła się sesja indywidualnych 15-minutowych spotkań z poszczególnymi ambasadorami. Przedstawiciel Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w osobie Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Pani Agaty Świtalskiej-Krych wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Panem Jakubem Jackowskim oraz Panią Dorotą Napartą-Kupisz uczestniczyli w rozmowach z Ambasadorami RP z następujących państw: RPA, Kuba, Angola, Argentyna, Nigeria i Kolumbia.

Podczas krótkich rozmów z ambasadorami próbowano uzyskać informacje m.in. nt.: przedstawicieli samorządowych i rządowych ds. ekonomicznych, przemysłu, zdrowia, rolnictwa, transportu, logistyki, kontaktu do osób w odpowiednim ministerstwie w sprawie obowiązujących ceł oraz podatków, IOB, banków centralnych, instytucji pomagających zagranicznym inwestorom w rozpoczęciu działalności, możliwości uzyskania zachęt inwestycyjnych przez zagranicznych inwestorów, zapotrzebowania na deficytowe produkty i usługi, sektorów o największym potencjale rozwoju, przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, specjalnych programów rządowych dla zagranicznych inwestorów oraz specjalnych stref ekonomicznych z ich dokładną lokalizacją i przedstawicielami, a także organizowanych targów dotyczących różnych branż i sektorów budzących zainteresowanie wśród wielkopolskich przedsiębiorców.