Uczestniczymy w posiedzeniu Grup Roboczych Forum RIS3

27.04.2018
Uczestniczymy w posiedzeniu Grup Roboczych Forum RIS3

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Poznańskim Parku Naukowo -Technologicznym Fundacji UAM odbyło się posiedzenie Grup Roboczych Forum. Spotkania grup są związane z szeroko pojętą polityką innowacyjną regionu ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” (RIS3), w którą wpisują się obszary inteligentnych specjalizacji regionu. Nieodłącznym elementem realizacji założeń RIS3 jest prowadzenie stałego dialogu z interesariuszami ze świata nauki i gospodarki określanego jako „proces przedsiębiorczego odkrywania”, którego jednym z ogniw są Grupy Robocze Forum.

Celem spotkania było wygenerowanie pomysłów na międzybranżowe projekty współpracy oraz dyskusja na temat konkretnych możliwości wsparcia firm w ich dążeniu do innowacji.

Posiedzenie otworzył Pan Jakub Jackowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW. Następnie Pani Joanna Niewiadomska – Wielgus, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW zaprezentowała możliwości wsparcia innowacji oferowane przez Samorząd Województwa Wielopolskiego. Pani Elżbieta Książek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprezentowała kwestie problemowe związane z innowacyjnością, z którymi boryka się silna gospodarczo Wielkopolska. Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja o możliwych sposobach wzmacniania innowacyjności i projektach współpracy międzybranżowej, która poprzedzona została pracą w grupach zorientowanych na wygenerowanie pomysłów i poznanie partnerów do współpracy.

W ramach wydarzenia, Wielkopolski Fundusz Rozwoju miał stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, dla których oferta Spółki budziła zainteresowanie.