Szkolenia dla przedsiębiorców z Wielkopolski na wyciągnięcie ręki

25.01.2021
Szkolenia dla przedsiębiorców z Wielkopolski na wyciągnięcie ręki

Z pewnością dziwne jest szukanie w pandemii pozytywów, ale wiele firm postanowiło wykorzystać ten czas np. na wprowadzanie innowacji, digitalizację i dostosowanie procesów sprzedażowych czy rozpoznanie możliwości na rynkach zagranicznych. Nasze konferencje z cyklu „Doing Business in…”, które przeniosły się do sieci gromadziły nawet blisko 300 przedsiębiorców, a wciąż napływające zapytania o kontakty do ekspertów, ale i nie tylko – o czym za chwilę – pozwalają nam stwierdzić,  że ten kryzys może być też okazją do rozwoju.

Poza kwestiami stricte związanymi z ekspansją i wsparciem finansowym, docierają do nas pytania  o to, gdzie znaleźć ofertę w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników. Postanowiliśmy więc kilkoma opcjami podzielić się na forum.

Całe spektrum kursów dla MŚP dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+ dostępne jest na stronie Bazy Usług Rozwojowych – upewnijcie się tylko czy wybrane przez Was szkolenie oznaczone jest jako współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Co ważne w Wielkopolsce wnioski zbiera sześć instytucji i w zależności od miejsca zarejestrowania siedziby firmy należy zgłaszać się bezpośrednio do: Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w przypadku, gdy firma mieści się w Poznaniu, firmy z powiatu poznańskiego obsługuje Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a te z subregionu konińskiego – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, z subregionu kaliskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, pilskiego – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, natomiast leszczyńskiego – Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W ramach jednego wniosku można zgłosić większą ilość pracowników. Właściciel przedsiębiorstwa też może zostać uczestnikiem usługi rozwojowej, również ten, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, że każdy z wymienionych powyżej operatorów przyjmuje określoną ilość formularzy zgłoszeniowych, a terminy rekrutacji ogłaszane są bezpośrednio na ich stronach internetowych.

O dofinansowanie na wybrane usługi mogą się również starać przedsiębiorcy działający w ściśle określonych branżach (budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności)  w konkursie „Kompetencje dla sektorów” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – informacje o  tematyce szkoleń można znaleźć tu.

Z kolei pod tym adresem znajdziecie wiadomości dotyczące możliwości podniesienia kwalifikacji menadżerskich i przeszkolenia pracowników.

Ponadto na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zamieszczona jest informacja  o możliwości uzyskania finansowania na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego wśród pracodawców i osób zatrudnionych w wielkopolskich firmach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe zasady znajdziecie pod tym linkiem. Środkami z KFS operują powiatowe urzędy pracy.

W przypadku dodatkowych pytań polecamy kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu.