Study Tours to Poland – wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim delegacji z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy

26.03.2018
Study Tours to Poland – wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim delegacji z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy

Study Tours to Poland – wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim delegacji z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy.

W dniach 19-23 marca 2018 r. w ramach „Study Tours to Poland ”odbyła się wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim podczas, której Wielkopolskę odwiedziła delegacja z Obwodu Charkowskiego z Ukrainy. Wśród delegatów partnerskiego regionu Wielkopolski znaleźli się przedstawiciele rady obwodowej, merowie miasteczek, wójtowie gmin i sołtysi.

20 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego miał wystąpienie Hubert Zobel Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, który zaprezentował działalność Funduszu uczestnikom wizyty.

Goście z Ukrainy wyrażali zaciekawienie obszarami zarządzania rozwojem lokalnym, tworzeniem miejsc pracy a także problematyką samorządności tj.; planowaniem budżetowym, gospodarką gruntami i pozyskiwaniem inwestorów, uczestnictwem w międzynarodowych projektach oraz budowaniem relacji ze społeczeństwem obywatelskim.

Nawiązane kontakty mogą w przyszłości zaowocować bliższą współpracą połączoną z wizytą w Obwodzie Charkowskim celem pogłębionej analizy możliwości inwestycyjnych.