SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WĄGROWCU

19.03.2019
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WĄGROWCU

19 marca br. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. gościł w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu na konferencji pn. Możliwości rozwoju samorządów przy wykorzystaniu oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz WRPO 2014+”.

Podczas spotkania przedstawiono aktualną ofertę produktów WFR skierowanych do wielkopolskiego sektora MŚP (Pożyczka Regionalna, Pożyczka Ekspansja) oraz planowane do wdrożenia w najbliższym czasie kolejne produkty: Pożyczka Lokalna, Pożyczka Obrotowa i Pożyczka Hipoteczna.

Zaprezentowano również działania związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych  w ramach przeprowadzonych wizyt gospodarczych i wydarzeń biznesowych.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciel Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, omówił dostępne środki dla jednostek samorządu terytorialnego z Unii Europejskiej  w ramach WRPO 2014+.

Wydarzenie było doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń.

W ostatnim wydaniu Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego ukazał się artykuł nt. spotkania które odbyło się w dniu 19 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią !