SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W GNIEŹNIE

05.04.2019
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W GNIEŹNIE

4 kwietnia br. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą w Gnieźnie.

Podczas spotkania przedstawiono aktualną ofertę produktów finansowych WFR skierowaną do sektora MŚP z terenu województwa wielkopolskiego (Pożyczka Regionalna, Pożyczka Ekspansja) oraz planowane do wdrożenia w najbliższym czasie kolejne produkty: Pożyczka Lokalna, Pożyczka Obrotowa i Pożyczka Hipoteczna.

Zaprezentowano również działania związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych w ramach przeprowadzonych wizyt gospodarczych i wydarzeń biznesowych.

Reprezentanci COIE przeprowadzili szkolenie z zakresu kompleksowej informacji jako podstawy do ekspansji zagranicznej. Dodatkowo przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, omówił dostępne środki finansowe dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+.

Wydarzenie było doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń.