Spotkanie z delegacją ukraińską w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju

25.10.2017
Spotkanie z delegacją ukraińską w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju

W dniu 24.10.2017 r. w Sali konferencyjnej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju odbyło się spotkanie z delegacją z Ukrainy reprezentowaną przez Pana Andrii Zhydenko – lekarza, Panią Katarzynę Lichaczową – przedstawiciela z branży medycznej oraz przedsiębiorcę z sektora uzdatniania wody.

Wiceprezes Zarządu Pan Jarosław Sierszchulski omówił w ramach prezentacji dotyczącej działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, misję, cele, strukturę organizacyjną spółki, planowane główne działania obszaru działalności, strukturę środków powierzonych w zarządzanie spółce, planowane wykorzystanie deklarowanych środków w ramach Inicjatywy Jessica i Inicjatywy Jeremie, budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z jego wyposażeniem oraz produkty o charakterze dłużnym na rzecz wsparcia rozwoju MŚP wdrażane na poziomie regionalnym.

Dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Pani Agata Świtalska-Krych przedstawiła działania z zakresu ekspansji i rozwoju, fotorelację z odbytych wizyt gospodarczych, plany kolejnych wyjazdów zagranicznych, które uzależnione będą od zainteresowania inwestorów z Wielkopolski oraz podejmowanych działań w tym obszarze przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, UMWW DRG i Krajową Izbę Gospodarczą, a także planowanych spotkań w powiatach i gminach w Wielkopolsce z MŚP zainteresowanymi ekspansją na rynkach zagranicznych, w ramach których przeprowadzono wizyty i utworzono informatory dla inwestorów oraz w związku z aktywizowaniem tzw. „białych plam” na mapie województwa wielkopolskiego poprzez organizację szkoleń dla bezrobotnych i start up’ów.

Przedstawiciele delegacji z Ukrainy przedstawili oczekiwania przedsiębiorcy reprezentującego sektor uzdatniania wody oraz zadeklarowali pomoc przy tworzenia informatora dla inwestorów z Wielkopolski planującego działalność eksportową na Ukrainie, a także zaprosili przedstawicieli WFR do udziału w wizycie gospodarczej do Czernihowa.