Spotkanie wielkopolskich samorządowców 05-06.03.18

08.03.2018
Spotkanie wielkopolskich samorządowców 05-06.03.18

INSTRUMENTY FINANSOWE I WSPÓŁPRACA Z MŚP PRZY REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH

W dniach 5 i 6 marca 2018 r. odbyło się spotkanie Wielkopolskich Samorządówców organizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Temat wydarzenia „INSTRUMENTY FINANSOWE I WSPÓŁPRACA Z MŚP PRZY REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH” obejmował prezentację planowanych do wdrożenia przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju instrumentów finansowych, które przy współpracy z MŚP mogą być przeznaczone do realizacji inwestycji samorządowych.

Podczas pierwszego dnia spotkania goście mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami dyrektorów WFR, którzy zaprezentowali pożyczkę regionalną i pożyczkę ekspansyjną, nowe instrumenty finansowe oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Przedstawione zostały także działania spółki związane z ekspansją zagraniczną i analizą rynków międzynarodowych.

Drugiego dnia przedstawiciel Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego omówił „Działania Samorządu Województwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego regionu”, a następnie przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali „Instrumenty finansowania inwestycji oferowane przez BGK”.

Spotkanie wielkopolskich samorządowców miało charakter konsultacji w sprawie produktów finansowych, które wkrótce będą dostępne na rynku i przyczynią się do rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a wielkopolskimi przedsiębiorcami.

W ślad za konferencją odbędą się spotkania w gminach i powiatach Wielkopolski dedykowane miejscowym przedsiębiorcom, celem szczegółowego omówienia oferty WFR w zakresie udzielania pożyczek regionalnych i ekspansyjnych oraz przybliżenia specyfiki przeanalizowanych rynków międzynarodowych.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jakub Jackowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Nawrocki – przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.: Jarosław Sierszchulski Wiceprezes, Leszek Wojtasiak – Dyrektor Generalny, Agata Świtalska – Krych – Dyrektor ds. Ekspansji i Promocji, Paweł Jodko – Dyrektor ds. Instrumentów Zwrotnych, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Krzysztof Antczak – Dyrektor Regionu Wielkopolski oraz Paweł Gąsiorek – Starszy Specjalista ds. Analiz Kredytowych.