SPOTKANIE REGIONALNYCH FUNDUSZY ROZWOJU – LICHEŃ, 14-15.11.2017 r.

17.11.2017
SPOTKANIE REGIONALNYCH FUNDUSZY ROZWOJU – LICHEŃ, 14-15.11.2017 r.

SPOTKANIE REGIONALNYCH FUNDUSZY ROZWOJU – LICHEŃ, 14-15.11.2017 r.

W dniach 14-15.11.2017 r. w Licheniu odbyło się spotkanie regionalnych funduszy rozwoju zorganizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnych Funduszy Rozwoju z terenu całego kraju: Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Rozwoju, Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Pomorskiego Funduszu Rozwoju oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Maciej Sytek, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Przemysław Cieszyński oraz dyrektorzy departamentów w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów finansowych.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy zaprezentowali działalność regionalnych funduszy, podsumowując ich dotychczasowe działania, a także dzieląc się z uczestnikami planami rozwoju. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pogłębionej dyskusji na temat funkcjonowania funduszy.

W drugim dniu spotkania odbyły się panele dyskusyjne, moderowane przez Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Pana Leszka Wojtasiaka.

Osią jednej z dyskusji była rola Krajowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie dystrybucji środków przeznaczonych na poręczenia. Udział w rozmowie wzięli: Pan Maciej Sytek, Pan Przemysław Cieszyński, Pan Paweł Napierała – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Hubert Zobel Prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

W toku dyskusji wskazane zostały zagrożenia związane z powołaniem KFG dla środków dystrybuowanych regionalnie. Wyartykułowano konieczność uporządkowania systemu dystrybucji wspomnianych środków w celu zapobieżenia ich bezpośredniego konkurowania ze sobą.

Na spotkaniu podjęto pomysł utworzenia wspólnej dla regionalnych funduszy bazy informacyjnej, której twórcą i administratorem byłby Wielkopolski Fundusz Rozwoju.

Usystematyzowanie wiedzy oraz dokumentów dotyczących funkcjonowania regionalnych funduszy rozwoju wydaje się być kierunkiem koniecznym dla wyznaczania spójnej wizji oraz narzędzi działania.

Ustalono, że kolejne spotkanie zorganizowane zostanie przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, a propozycją tematu przewodniego będą produkty kapitałowe i fundusze inwestycyjne.

Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zgłosił wolę podzielenia się z regionalnymi funduszami doświadczeniami w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz wejść kapitałowych.

Seminarium umożliwiło zapoznanie się z działalnością regionalnych funduszy poprzez wymianę doświadczeń i zapoczątkowało chęć współdziałania w zakresie organizacji kolejnych spotkań celem przekazywania wiedzy oraz wypracowywania satysfakcjonujących wszystkie strony spotkania rozwiązań.